Zuid-Hollandse handelsmissie naar China

Omdat de provincie Zuid-Holland de samenwerking met het Chinese Shanghai-Pudong op het gebied van life sciences, ICT, nieuwe materialen en watertechnologie wil voortzetten, is er afgelopen woensdag een handelsmissie naar China vertrokken.De delegatie bestaat naast gedeputeerde Asje van Dijk uit de rector magnificus van de TU Delft Jacob Fokkema, de voorzitter van Greenports Nederland Sjaak van der Tak, en vertegenwoordigersvan een aantal bedrijven en kennisinstellingen, enkele Greenportgemeenten en de provincie Limburg.

De samenwerking, die ookwel het Co-Innovation Program South Holland – Shanghai Pudong genoemd wordt, bestaat al zo´n 4 jaar en moet er toe leiden dat er op internationaal niveau innovaties van de grond komen. Shanghai Pudong is volgens de gedeputeerde een snel groeiend gebied, dat voor de Greenport-bedrijven een interessante partner is.Tijdens het bezoek worden er contacten tussen de Nederlandse en Chinese bedrijven gelegd. De delegatie bezoekt onder andere de Universiteit van Fundan, de Shanghai International Medical Zone, Nanhui en de laboratoria van Tongji en Jiaotong Universiteit. Ook wordt er een samenerkingsovereenkomst tussen de greenports ondertekend. Een deel van de reis staat in verband met de Paralympics in het teken van medische technologie en revalidatie.

Leiden


Studio
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×