Geen harde garanties voor LVC

Het nieuwe Muziekcentrum De Nobel wordt met 2200 vierkante meter kleiner dan in eerdere plannen (3100 m2), maar daardoor is het volgens CDA-wethouder De Haan nu wel betaalbaar. “En dus is het nieuwe plan veel realistischer”. De commissie Onderwijs en Samenleving boog zich dinsdagavond over het haalbaarheidsonderzoek naar de realisatie van het nieuwe muziekcentrum naast Museum De Lakenhal. Een punt van zorg is voor verschillende partijen de toekomst van het LVC. De Leidse poptempel zou in de inmiddels gesneuvelde Aalmarktplannen een nieuwe ruimte krijgen in het zogenaamde Rijnlandblok aan de Breestraat. Nu de Aalmarktplannen in de oorspronkelijke vorm van tafel zijn, wil het college nu ook dat de LVC-claim op die plek geschrapt wordt.

Het LVC wordt één van de belangrijkste partijen die onderdak krijgen in het nieuwe muziekcentrum, maar de kans is groot dat er tussentijds een tijdelijke oplossing gevonden moet worden. Een alternatieve locatie is er echter nog niet en een tijdelijke sluiting zou desastreus voor het LVC zijn. Daarom hamerde met name SP-raadslid Eva de Bakker op een garantie van wethouder De Haan dat er hoe dan ook een oplossing komt. Verder dan de toezegging dat hij daarvoor zijn ‘stinkende best’ zal doen, wilde de wethouder niet gaan. Daarmee is dus niet uitgesloten dat het LVC in 2010 dakloos wordt. Het nieuwe centrum opent naar verwachting in 2015.

De huidige plannen voor het muziekcentrum zijn goedkoper omdat de ondergrondse oefenruimtes zijn geschrapt. Daarmee wordt aanzienlijk op de kosten bespaard. De grote zaal wordt mogelijk uitgebreid met een balkon en als het aan GroenLinks ligt, wordt het hele plan bovendien klimaatvriendelijk en CO2-neutraal gerealiseerd. Die partij wilde ook van De Haan weten waar de bezoekers straks hun fiets kwijt kunnen. Dat wordt waarschijnlijk op straat, omdat een inpandige stalling niet alleen duurder is, maar ook ten koste gaat van de exploitabele oppervlakte. Bezoekers die straks met de auto komen, kunnen deze op één van de bestaande terreinen parkeren of in de nieuwe parkeergarage die bij de Morspoort komt. De Haan: “Straks loop je zo door het uitgaansgebied naar het kloppende culturele hart van Leiden.” Ook wees hij op de komst van de RGL over de Langegracht met een ‘halte Nobel’.

Om het monumentale karakter van het gebouw zoveel mogelijk te behouden komt de ingang waarschijnlijk in de Marktsteeg in plaats van in de Lange Scheistraat. Dat heeft ook de voorkeur van omwonenden en de Stichting Industrieel Erfgoed Leiden (STIEL) die om advies is gevraagd.

De berekeningen voor De Nobel laten momenteel nog een exploitatietekort van ruim 43.000 euro per jaar zien. Wethouder De Haan maakt zich daar nu nog niet al teveel zorgen over: “In die berekeningen zit een foutmarge. Hoe concreter het project wordt, hoe kleiner de foutmarge. We weten straks dus beter om welk bedrag het echt gaat, maar dit plan is sowieso beter dan de oude berekeningen. Daar stond een winst in die was gebaseerd op allerlei vage zaken als sponsoring en rentevoordeel.”

Leiden nobel


Studio
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×