Geld gevonden voor realisatie Popcentrum Nobelcomplex

De mogelijkheid dat er een popcentrum verrijst in het Nobelcomplex aan de Lange Scheistraat is weer een stuk kansrijker geworden nu cultuurwethouder Paul Jonas van de SP zegt vier miljoen euro te hebben gevonden om de begroting hiervoor sluitend te krijgen. In de collegevergadering van B & W van deze week is hiertoe een besluit genomen. Het gapende financiële gat tussen het tekort van 880.000 en 600.000 euro valt volgens een enthousiaste Jonas goed te dichten. In haar uitvoeringsprogramma heeft het College 600.000 euro gereserveerd aan jaarlijkse kapitaallast voor een nieuw muziekcentrum. Wat de rol wordt van het LVC hierin is niet meegenomen in het besluit. Ook wat de gevolgen zijn voor realisatie van het Kijkplein is hierin niet meegenomen.

In november vorig jaar bleek dat het bouwplan 4,2 miljoen euro duurder uitpakte dan aanvankelijk werd aangenomen. En de exploitatie van de poptempel kost jaarlijks ook nog eens 160.000 meer dan is gepland. Volgens Jonas zijn er echter fikse besparingen mogelijk, die nu op hun merites zijn onderzocht en alleszins haalbaar blijken. Om het gat op de begroting te kunnen dichten hoopt Jonas op een andere bedrijfsvorm die kan leiden tot een lager BTW-tarief en gedeeltelijke teruggave hiervan, een goedkopere geldlening bij stichting Triodos cultuurfonds die een half procent scheelt, aanpassingen in het plan die moeten leiden tot een kleiner vloeroppervlak , het verlagen van de bouwkosten, het aantrekken van sponsors en een gemeentelijke bijdrage uit een nog in te stellen cultuurfonds.

Commisieleden van de commissie Onderwijs en Samenleving en toekomstige gebruikers van het popcentrum zijn over het algemeen ingenomen met het plan om in het Nobelcomplex nu snel een popcentrum te realiseren. Het is inmiddels vijf voor twaalf met de plaatselijke popscene. Langer wachten kan echt niet voor een stad als Leiden met een goede naam op popgebied. De gemeenteraad heeft aangedrongen op spoedige realisatie hiervan maar voordat de poptempel haar deuren kan openen zijn we vier jaar verder en is het 2011. Eind maart ligt het projectbesluit er. 5 februari vindt er een inlichtingeavond plaats voor alle betrokkenen. Plaats en tijd worden later bekend gemaakt.

Advertentie

Leiden nobel


Studio
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×