Nog meer vragen over misstanden Warenhuis

Antoine Theeuwen heeft het college namens de SP schriftelijke vragen over de problemen bij Het Warenhuis voorgelegd. Eerder waren er ook al vragen van onder andere deze partij en Leefbaar Leiden. Allereerst vindt Theeuwen dat er onvoldoende informatie verstrekt is om na te gaan of de problemen inmiddels zijn opgelost en of de genomen maatregelen afdoende zijn. Daarom verzoekt hij om zo veel mogelijk informatie uit de tot nu toe geheimgehouden rapporten over de misstanden. Verder wil hij weten of de misstanden bij Het Warenhuis die SP raadslid Hans van Dam in 2001 meldde destijds juist zijn gebleken. Naar aanleiding van die melding heeft er een mediation plaatsgevonden. Theeuwen wil weten waarom, en is benieuwd naar de resultaten. Ook vraagt hij welke stappen er vervolgens door het management en bestuur genomen zijn.Na de onlangs ontdekte misstanden zijn drie leidinggevenden op non-actief gesteld. Theeuwen vraagt hoeveel van hen ook in 2001 bij Het Warenhuis werkten en of zij toen ook al leidinggevende functies hadden. Ook wil hij weten waarom zij volgens wethouder John Steegh niet strafrechtelijk worden vervolgd.

Volgens het raadslid zijn er de afgelopen jaren regelmatig signalen van misstanden bij de kringloopwinkel geweest,terwijl er één of meer leidinggevenden werkten die nu op non/actief zijn gesteld. Hij vraagt zich af waarom die misstanden betiteld worden als incidenten, in plaats van structurele problemen. Ook wil hij weten of de destijds verantwoordelijke leidinggevenden toen al fout waren. Theeuwen informeert naar de maatregelen die getroffen zijn om ervoor te zorgen dat bij “Het Warenhuis” werkzaam zijnde WSW’ers en mensen die met een re-integratie traject bezig zijn, in een voor hun geschikte werkomgeving kunnen werken en wat er gedaan is om eventuele schade die ze hebben opgelopen, te herstellen.Tenslotte vraagt hij naar de omvang van de financiële schade en hoe die zal worden hersteld.

Leiden


Studio
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×