Wet Tijdelijk Huisverbod per januari van kracht

In de strijd tegen huiselijk geweld wordt vanaf 1 januari 2009 een nieuw middel aangewend. De Veiligheidsregio Hollands Midden voert dan namelijk de Wet Tijdelijk Huisverbod in. Dat houdt in dat de pleger van huiselijk geweld de toegang tot zijn huis kan worden geweigerd, bij acute dreiging van gevaar. Het verbod geldt in eerste instantie 10 dagen, maar kan tot maximaal 28 dagen worden verlengd. In die tijd mag de dader geen contact met de huisgenoten hebben.

Tijdens de periode dat het verbod geldt, worden alle gezinsleden in veiligheid gebracht en wordt de zorg aan hen in gang gezet. Alleen de burgemeester van de gemeente waar het gezin woont, mag het verbod instellen.Volgend jaar ondertekenen de betrokken Gemeenten, politie en hulpverleners een overeenkomst die naast het uitwerkingsplan waarin is vastgelegd hoe in de regio met de nieuwe wet wordt gewerkt, ook het te leveren zorgaanbod in het kader van het huisverbod en afspraken over gegevensuitwisseling bevat.

Leiden


Studio
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×