Anton Korteweg Officier in de Orde van Oranje-Nassau

Leiden is een Officier in de Orde van Oranje-Nassau rijker. Afgelopen zondag ontving de scheidend directeur van het Letterkundig Museum te Den Haag Anton Korteweg, deze koninklijke onderscheiding uit handen van minister Plasterk. Reden van zijn benoeming zijn zijn bijzondere verdiensten voor de Nederlandse literatuur in brede zin en voor het Letterkundig Museum.Tijdens de 30 jaar dat Korteweg die met pensioen is gegaan, directeur van het museum was, groeide het uit tot de belangrijkste instelling waar het Nederlands literair erfgoed wordt bewaard en getoond. Door zijn inspanningen wist het vele nalatenschappen en archieven van auteurs te verwerven, wat de positie van het museum als voornaamste onderzoekscentrum voor de Nederlandse literatuur versterkte.

Korteweg is ook dichter, en vervulde naast zijn directeurschap tal van literaire functies. Zo nam hij zitting in diverse literaire jury’s en besturen. Voor zijn inzet kreeg hij eerder al de A. Roland Holst Penning en werd hij benoemd tot Ridder in de Kroonorde van België.

Leiden Nieuws


Sleutelstad Media
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

Privacy Policy

×