Vragen CDA over WOP Leiden-Noord

Het CDA legt het college een aantal vragen voor over de stand van zaken rond het WOP Leiden-Noord. De partij heeft namelijk begrepen dat veel bewoners in Leiden-Noord het vertrouwen in een goede afloop van met name het project Kooiplein en omgeving verliezen. Het college heeft de Minister van Wonen, Wijken en Integratie in februari per brief verzocht een deel van de BLS-middelen in te zetten voor het Kooiplein, in verband met een negatief exploitatieresultaat van € 16 miljoen euro. Het CDA wil weten wat het antwoord van de minister was en hoe groot het eventuele bedrag is, dat is toegezegd.

Als het verzoek is afgewezen, wil de partij weten wat de reden is. Het CDA verwacht niet dat het WOP-Noord in 2010 gerealiseerd zal zijn, hoewel dat aanvankelijk de bedoeling was. De partij wil dan ook weten wanneer de overkluizing van de Willem de Zwijgerlaan bij de Gooimeerlaan klaar is. Ook informeert het CDA naar het tijdstip waarop gestart wordt met de werkzaamheden voor de Groenoordhallen en omgeving en wanneer de woningen daar zullen worden opgeleverd. Verder vraagt de partij naar het moment waarop de verdiepte aanleg van de Willem de Zwijgerlaan bij de omgelegde Kooilaan en de geplande “rotonde” klaar is en wanneer het Uitvoeringsbesluit Kooiplein e.o. aan de raad aangeboden wordt. Vervolgens is de partij benieuwd naar het tijdstip waarop de 500 woningen en andere voorzieningen op het Kooiplein gerealiseerd en opgeleverd zullen worden. Tenslotte informeert het CDA naar de gevolgen van de creditcrisis en andere omstandigheden op de plannen.

Leiden Nieuws


Studio
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×