LL en SP willen dwangsom voor woningcorporatie

Leefbaar Leiden en de SP verzoeken het college een dwangsom op te leggen aan de Sleutels van Zijl en Vliet. Ze willen dat deze woningcorporatie moet gaan betalen voor iedere dag dat er nog geen volledige bouwvergunningaanvraag is ingediend voor de Verzetsheldenbuurt. In 2007 begon de corporatie met dakrenovaties aan de huizen in de Boshuizerlaan, Muldersstraat en Gerrit Kasteinstraat. Al in januari 2008 constateerden leden van de commissie Ruimte en Bereikbaarheid dat die werkzaamheden bouwvergunningplichtig waren. Toen de commissie Beroep- en Bezwaarschriften in augustus besloot dat de werkzaamheden in de Verzetsheldenbuurt inderdaad bouwvergunningplichtig waren, legde de Sleutels van Zijl en Vliet de bouw vrijwillig stil. Eind september vroeg de corporatie zelfs een bouwvergunning aan. Die aanvraag werd volgens de partijen begin oktober weer ingetrokken.

Half oktober besloot de gemeente de werkzaamheden officieel stil te leggen, om zo te voorkomen dat de illegale situatie verder toenam. Ook wilde het college toen zo snel mogelijk een inspectie naar de brandveiligheid uitvoeren.Tijdens een in december gehouden drie partijenoverleg met de gemeente, bewoners en corporatie, zegde de Sleutels van Zijl en Vliet aldus de SP en LL toe, in januari 2009 een bouwvergunningaanvraag in te zullen dienen. De brandveiligheidsinspectie zou worden uitgevoerd zodra die aanvraag was ingediend. Op 6 januari werd de commissie Ruimte en Bereikbaarheid geïnformeerd over dat overleg. Ook werd toen meegedeeld dat de huidige situatie niet aan het bouwbesluit voldoet. Op 13 januari verzocht de bewonerscommissie de gemeente handhavend op te treden, door middel van bestuursdwang of een dwangsom, omdat er nog geen bouwvergunningaanvraag was ingediend door de corporatie. Omdat Leefbaar Leiden en de SP er vanuit gaan dat er nog steeds geen aanvraag is, verzoeken zij een dwangsom te eisen voor elke dag dat de corporatie nog geen volledige bouwvergunningaanvraag heeft ingediend. Ook willen ze dat de brandveiligheidscontrole zo snel mogelijk wordt uitgevoerd.

Leiden Nieuws


Studio
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×