Vragen CDA over Lammebrug en Oostvlietpolder

Het artikel in het Leidsch Dagblad van afgelopen woensdag over de vermeende leugens in de zaak Oostvlietpolder, heeft heel wat stof doen opwaaien bij diverse politieke partijen, waaronder Het CDA. Namens deze partij leggen Arjen Bonestroo en Abraham Flippo het college een aantal schriftelijke vragen voor. In het artikel wordt gesproken over een memo van 21 april 2005 waarin de afdeling Technisch Specialistisch Onderhoud concludeert dat de Lammebrug een vierde rijbaan niet aankan. Bonestroo en Flippo willen nu weten of burgemeester en wethouders hierover inmiddels gesproken hebben met het college van Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland. Als dat zo is, willen ze weten of deze memo inderdaad bewust achtergehouden is in de procedures die de provincie gevoerd heeft. Ook vragen ze of het college al voor de verschijning van het artikel in het LD beschikte over informatie van gelijke strekking, of of er om andere redenen getwijfeld werd aan de haalbaarheid van een vierde rijbaan op de Lammebrug.

Verder vragen ze of het mogelijk is dat de inhoud van de memo invloed gehad heeft op de uitkomst van de uitspraken van de Raad van State. Als het achterhouden van deze memo over de technische haalbaarheid van een vierbaans rijstrook over de Lammebrug daadwerkelijk van invloed is geweest op het eindoordeel van deze Raad, vragen de fractie-leden of het college het dan met hen eens is dat dit nieuwe feit ook raakt aan de afspraken die in het coalitie-akkoord zijn gemaakt over de bebouwing van de Oostvlietpolder. Vervolgens willen ze weten of burgemeester en wethouders bereid zijn alle activiteiten rond de ontwikkeling van de Oostvlietpolder stil te leggen tot duidelijk geworden is dat het achterhouden van de memo niet van invloed was op de besluiten van de Raad van State.Ze vragen verder of de Stichting Advisering Bestuursrechtspraak aan het college en/of Gedeputeerde Staten alle gegevens over de constructie van de brug heeft gevraagd, voordat het deskundigenadvies aan de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State werd uitgebracht. Wanneer de draagkracht van de Lammebrug inderdaad niet geschikt is voor een vierde rijbaan, vraagt het CDA, of het college verwacht dat Gedeputeerde Staten bereid zijn de constructie van de brug aan te passen.

Leiden Oostvlietpolder


Sleutelstad Media
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

Privacy Policy

×