Maak de wijk schoner, aantrekkelijker en groener

Wie zijn woonomgeving aantrekkelijker, schoner of groener wil maken, kan terecht bij het Fonds Wijkinitiatieven van de gemeente. Nog tot vrijdag 20 maart kunnen bewoners, scholen en bedrijven daar een aanvraag indienen voor financiële steun bij een door hen zelf uit te voeren plan. Het fonds stelt voor schoonmaakacties maximaal 115 euro beschikbaar, voor het groener maken van de buurt maximaal 1150 euro en voor het opknappen van een speelplaats maximaal 230 euro. De ingediende plannen moeten bovendien voldoen aan een aantal voorwaarden.

Ze moeten ten goede komen aan de eigen straat of buurt, de initiatiefnemers moeten het plan niet alleen zelf bedenken, maar ook meehelpen aan de uitvoering ervan en het plan moet door zoveel mogelijk straat- of buurtgenoten worden gesteund. Verder geeft de gemeente de voorkeur aan plannen waarbij de bewoners ook op de lange termijn baat hebben. Meer informatie en het aanmeldingsformulier zijn te vinden op www.leiden.nl/woonomgeving.

Leiden Nieuws


Sleutelstad Media
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

Privacy Policy

×