Witteman overleeft motie van wantrouwen

PvdA-wethouder Marc Witteman heeft afgelopen avond een motie van wantrouwen overleefd. De motie was ingediend door D66 en de SP en kreeg naast de indienende fracties alleen steun van de Stadspartij Leiden Ontzet van Jan Boer. Reden voor de motie was het feit dat Witteman een contract had gesloten voor de verbouwing van de Stadsgehoorzaal, zonder daarin een gebruikelijke bankgarantie op te nemen. Toen onlangs bleek dat de aannemer Hillen en Roosen begin dit jaar bijna failliet was gegaan, waardoor de oplevering vertraagd wordt, bleek dat Witteman de risico’s van het weglaten van de bankgarantie niet goed had ingeschat en dat feit bovendien niet had gedeeld met de rest van het college en de gemeenteraad. D66-voorman Paul van Meenen reageerde teleurgesteld: “Dit college gaat steeds meer op een schooltje lijken. Als je onvoldoendes haalt, blijf je zitten.”

De overige partijen hadden wel kritiek op Witteman’s handelen, maar gaven hem het voordeel van de twijfel.

Precies een maand geleden werd in de Leidse raad ook al een spoeddebat gehouden op verzoek van D66. Toen stond de positie van GL-wethouder Steegh ter discussie. Ook toen liep het met een sisser af, omdat de coalitiepartijen de wethouder bleven steunen.

Advertentie

Leiden Nieuws hillenroosen


Studio
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×