Verplicht subsidie voor lokale omroep

Publieke lokale omroepen krijgen uiterlijk per 1 januari 2010 altijd subsidie van de gemeente(n) waarvoor ze uitzenden. De Tweede Kamer heeft bij de behandeling van de zogenaamde Erkenningswet een amendement en een motie aangenomen om de financiering van publieke lokale omroepen door gemeenten te regelen. Gemeenten zijn voortaan verplicht de lokale omroep te bekostigen als ze die eenmaal representatief hebben verklaard. In de Leidse regio is dat Holland Centraal die dan naar verwachting 1,30 euro per huishouden per jaar gaat ontvangen van alle gemeenten waarvoor die omroep uitzendt.

Van Leiden en enkele randgemeenten ontvangt Holland Centraal al subsidie. De gemeente Oegstgeest heeft nooit subsidie verstrekt en moet dat vanaf volgend jaar dus ook gaan doen. De gemeenten worden door het rijk wel gecompenseerd.

Sleutelstad FM komt niet in aanmerking voor subsidie, omdat die wettelijk de status van commerciële omroep heeft.

Leiden Nieuws


Studio
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×