Leiden krijgt centra voor jeugd en gezin

Op 11 mei ondertekent wethouder Gerda van den Berg een samenwerkingsovereenkomst met GGD Hollands Midden, ActiVite, Stichting Kwadraad, Gezondheidscentrum Stevenshof en Bureau Jeugdzorg Zuid-Holland voor een Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) in Leiden. Het wordt gevestigd in Gezondheidscentrum Stevenshof. Het is de eerste van vier centra die de gemeente Leiden verspreid over de stad gaat realiseren. Deze week stemde het College van Burgemeester en Wethouders in met de samenwerking tussen de gemeente Leiden en de vijf partners. De vorming van centra voor jeugd en gezin is een overheidstaak; iedere gemeente heeft de opdracht dat binnen eigen kaders uit te werken.

Ouders, kinderen, jongeren tot 23 jaar en professionals kunnen in het CJG terecht met al hun vragen over opgroeien en opvoeden. De samenwerking voor het CJG Stevenshof gaan partijen aan voor een periode van tweeënhalf jaar. In de Stevenshof is gekozen voor een groeimodel; vanuit de bestaande situatie stap voor stap doorontwikkelen. “Onder het motto ‘Gewoon beginnen, maar dan wel goed voorbereid’ gaan we aan de slag met de menskracht die al aanwezig is”, aldus wethouder Van den Berg.

In 2007 ondertekende Leiden samen met zestien andere gemeenten, twaalf maatschappelijke organisaties en de provincie Zuid-Holland het convenant Ketenaanpak Jeugd. Partijen maken zich gezamenlijk sterk voor de coördinatie van zorg en de versterking van de informatieketen via een gezamenlijke verwijsindex. Ook zijn afspraken gemaakt om samen te werken aan de realisatie van CJG’s. In regioverband denkt de gemeente Leiden mee over de ontwikkeling van een virtueel CJG.

Leiden Nieuws


Studio
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×