Opleiding computercriminaliteit bij Hogeschool Leiden

Komend studiejaar start de Hogeschool Leiden met een nieuwe opleiding. De studie, genaamd forensisch ICT, richt zich op het oplossen, bestrijden en voorkomen van criminaliteit waarbij de computer centraal staat. Daarbij valt te denken aan vergrijpen als internetfraude, pinpasfraude, identiteitsfraude,het oplichten van banken en verzekeringen en beursfraude. Vakken die tijdens de opleiding aan bod komen, zijn bijvoorbeeld rechercheren, recht, ethiek, integriteit en conflicthantering.

Komende donderdag zijn geïnteresseerde scholieren, ouders en decanen welkom bij een voorlichtingsavond over de opleiding. Een digitale rechercheur,een bedrijfsrechercheur, een fraude officier van het Openbaar Ministerie en een student die stage loopt bij het FIOD geven dan vanuit hun eigen beroep en expertise, hun visie op forensisch ICT. De avond start om 19.30 uur en duurt tot 22.00 uur. De school is te vinden aan Zernikedreef 11. Op www.hsleiden.nl is meer informatie te vinden, waaronder een aanmeldformulier.

Leiden Nieuws


Studio
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×