Vertegenwoordigers van de wijkverenigingen met de handtekeninglijsten met v.l.n.r. staand Cor Arnoldus (Zeeheldenbuurt), Reinier Schuring (Waardeiland), Huib Gardeniers (Kanaalweg), Hans Nieuwint (Transvaal), Wil Spies( De Kooi), Corinne Zeevat (Brug te veel), zittend Michael van der Meer (Kanaalweg) en Jaap van Meijgaarden( Pancras-West). (Foto: Patricia Arnoldus).

Leidenaren willen referendum over bereikbaarheid

Maar liefst negen Leidse buurtcomités hebben de afgelopen weken handtekeningen opgehaald om een referendum aan te vragen over de zogenaamde Kadernota Bereikbaarheid van de gemeente Leiden. Om verschillende overwegingen hebben alle comités ernstige bedenkingen tegen het in de nota beschreven beleid. Bovendien zijn de comités ervan overtuigd dat de dure plannen de bereikbaarheid van Leiden niet verbeteren. Voor een referendumaanvraag zijn in eerste instantie 750 handtekeningen nodig. Dat aantal werd ruimschoots gehaald. Maandagmiddag worden 1300 handtekeningen aangeboden aan de griffier van de gemeente Leiden, Noor van der Vlist.

In de Kadernota Bereikbaarheid staan de gemeentelijke plannen voor onder andere verkeersmaatregelen die het gevolg zijn van de aanleg van de RijnGouweLijn, de Oostelijke Ringweg, de plannen voor een bovengrondse Rijnlandroute en een parkeergarage op het Morspoortterrein.

Omdat de ondersteunende comités vinden dat de aan de nota ten grondslag liggende ruimtelijke en verkeerskundige visie niet deugt, willen zij dat de Leidse bevolking zich via een referendum over dit plan moet kunnen uitspreken. “Zaken worden aan elkaar gekoppeld, die geen samenhang hebben en met de randgemeenten wordt geen rekening gehouden. Ondanks de toezegging dat de gemeenteraad de uitspraak van het vorige referendum over de RGL zou respecteren, is vooral de RGL een van de structuurbepalende elementen in de Nota Bereikbaarheid geworden, waar de rest van de verkeerscirculatie aan wordt opgehangen,” zo stellen de comités in een gezamenlijke verklaring.

“We hebben rond de Hooigracht handtekeningenlijsten uitgezet, met het verzoek ze bij mij of de voorzitter van Pancras-West terug te bezorgen. Al direct nadat wij ze verspreid hadden vielen de eerste lijsten alweer bij mij in de bus,” zegt Hans Bijl van het bewonerscomité Hooigracht. “We hadden afgesproken dat we eventueel zaterdag op de markt handtekeningen zouden gaan verzamelen, maar dat bleek volstrekt niet nodig”. De andere buurtcomités komen met soortgelijke verhalen. Ook daar verliep het verzamelen van handtekeningen voorspoedig. “Oh ja hoor, daar teken ik voor”, was een veelgehoorde kreet. Omdat de handtekeningen zo makkelijk binnen kwamen zijn diverse comités vroegtijdig gestopt met inzamelen. Desondanks zijn er ruim 1300 handtekeningen gezet ter ondersteuning van het referendumverzoek. Deze handtekeningen komen uit alle delen van de stad, vooral uit de Kooi, de Zeeheldenbuurt, Transvaal, de Kanaalweg, het Waardeiland en Pancras-West. Ook veel ondernemers hebben het verzoek hebben ondertekend.

Leiden Nieuws bereikbaarheidsreferendum


Studio
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×