Referendum Leidse bereikbaarheid kansloos

Hoewel de Leidse Referendumkamer geen formele belemmeringen ziet tegen het houden van een referendum over de Kadernota Bereikbaarheid, waarin het College van B&W een groot aantal voorstellen doen om de bereikbaarheid van Leiden te verbeteren, is een dergelijke volksraadpleging bij voorbaat zinloos. Een meerderheid van de gemeenteraad zal een eventueel negatieve uitslag naast zich neerleggen. Dat blijkt uit het advies van de Referendumkamer. Alle college-partijen geven aan dat ze geen behoefte hebben aan een referendum over de plannen. Wethouder Steegh (GroenLinks, verkeer) laat namens het college weten dat er in een later stadium wellicht wel over enkele losse onderdelen uit het plan een referendum gehouden zou kunnen worden. Het college zal aan een negatieve uitslag van het nu aangevraagde referendum hoe dan ook geen uitvoering geven. In het feit dat er zoveel handtekeningen zijn opgehaald, ziet Steegh steun voor zijn beleid: “Veel mensen zijn van mening dat het de hoogste tijd is om iets substantieels te doen”.

De referendumaanvraag is ingediend door een flink aantal wijkverenigingen die daarvoor ruim voldoende handtekeningen ophaalden. De Referendumkamer heeft wel kritiek op de manier waarop dat is gebeurd. In verschillende wijken werden handtekeningen met verschillende motivaties verkregen. Dat zou als het aan de Referendumkamer ligt, in de toekomst niet meer moeten kunnen.

Een wijziging die de gemeenteraad in 2008 aanbracht in de Referendumverordening, krijgt overigens een opmerkelijke uitwerking. Om een referendumaanvraag te kunnen beoordelen, kon de Referendumkamer eerst ook toetsen op ‘een andere dringende reden’. de Leidse raad vond dat te ruim en verving het door onder andere: ‘De raad kan het verzoek eveneens afwijzen indien de raad vaststelt dat hij onvoldoende mogelijkheden ziet, dan wel niet bereid is, om te handelen conform een van de mogelijke uitslagen van het referemdum’. Dat gaat de Referendumkamer nu blijkbaar te ver, waardoor de kamer er niets mee kan en zich op dit onderdeel dan ook van een advies onthoudt. “De beoordeling hiervan heeft een bij uitstek politiek karakter. Het is aan de raad om hierover een beslissing te nemen,” aldus de Referendumkamer in haar advies aan de gemeenteraad.

Overigens is de Referendumkamer van mening dat de Kadernota Bereikbaarheid weliswaar referendabel is, maar dat het zich niet goed leent voor een referendum. Door de grote hoeveelheid zaken die in de nota worden vastgesteld, is het plan te complex om eenvoudig ja of nee tegen te zeggen.

Advertentie

Leiden Nieuws bereikbaarheidsreferendum


Studio Leiden
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

Studio Leiderdorp
Sisalbaan 13
2352 AZ Leiderdorp

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×