Gemeenteraad steunt onderzoek naar extra gymzalen

De gemeenteraad steunt een motie van het CDA om onderzoek te laten doen naar de mogelijkheid om bij de nog te bouwen St. Josephschool in de Burgemeesterswijk een gymzaal te realiseren. Ook de Roomburgschool en Lorentzschool zouden van die zaal gebruik kunnen maken. Deze twee laatste scholen hebben hun gymuren nu gehalveerd, omdat ze de route naar de Brede School Arcade, die aangewezen is als gymlocatie, te gevaarlijk vinden voor de leerlingen. Verder wordt er onderzocht of de gymzaal aan de Du Rieustraat na een opknapbeurt open kan blijven.

Het CDA is blij dat het onderzoek plaats gaat vinden, omdat het gymzalenprobleem op meerdere plaatsen in Leiden speelt. De partij maakt zich ook zorgen over de Lucasvan Leydenschool afdeling Ursulasteeg en over de school in het nieuw te bouwen Groenoordhallengebied. De Kinderen van laatstgenoemde school zullen van de Haarlemmertrekvaart-kant van de wijk, naar de gymzaal van de Merenwijkschool moeten fietsen. Daarbij moeten ze een gevaarlijke kruising oversteken.

Leiden Nieuws


Studio
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×