Leiden werkt samen voor betaalbare zorg

Sinds 24 juni werkt de gemeente Leiden officieel samen met Medical Delta, het Zuid-Hollandse samenwerkingsverband op het snijvlak van zorg en wetenschap. De vergrijzing stelt de zorgsector voor tenminste twee grote uitdagingen: een toenemende zorgvraag en een afname aan arbeidskrachten. Ook in de Leidse regio. Door intensief samen te werken aan medische en technologische zorginnovatie probeert de gemeente Leiden om voor al haar inwoners de zorg toegankelijk, kwalitatief goed en betaalbaar te houden. Vanaf woensdag 24 juni verbindt zij zich daarom met de gemeenten Rotterdam en Delft en de provincie Zuid-Holland officieel aan Medical Delta, waarin sinds 2006 naast drie universiteiten ook twee academische ziekenhuizen samenwerken.

Sinds 2006 werken zorgprofessionals en (technische) wetenschappers binnen Medical Delta samen aan het creëren van een innovatief zorgklimaat. Partners zijn de Technische Universiteit Delft, de Erasmus Universiteit Rotterdam, het Erasmus Medisch Centrum, de Universiteit Leiden en het Leids Universitair Medisch Centrum. Door zorgprofessionals, wetenschap, overheid, bedrijfsleven én consument vanaf heden beter aan elkaar te verbinden, komen nieuwe mogelijkheden voor diagnose, behandeling en verzorging van patiënten voorhanden.

De missie van Medical Delta is het stimuleren van onderzoek en de gezamenlijke ontwikkeling van nieuwe medische technologieën. Doel: verhoging kwaliteit en effectiviteit van de gezondheidszorg en stimulering van de daarmee samenhangende economische kansen in de Randstad. Nu én in de toekomst.Men wil dat onder meer bereiken door het aantrekken en houden van voldoende en goed opgeleide arbeidskrachten binnen de zorg, ondersteuning van start-ups, bevorderen van de vestiging van kennisinstituten, researchprogramma’s en onderzoeksfaciliteiten en de ontwikkeling van een aantrekkelijk ondernemers- en investeringsklimaat voor (inter)nationale bedrijven die onderzoek of investeringen doen in de diverse gebieden binnen de zorg. Tenslotte zet men in op het opzetten van ‘living labs’ waarin bedrijven, kennisinstellingen, overheden én gebruikers gezamenlijk nieuwe producten, diensten en zorgmodellen ontwikkelen voor met name zelfstandig wonende ouderen en mensen met een beperking.

Advertentie

Leiden Nieuws


Studio
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×