Gemeente gaat geweld te lijf

De gemeente gaat agressie en geweld tegen de eigen medewerkers en bestuurders te lijf. Er is een nota opgesteld voor de gedegen en integrale aanpak ervan. Hiermee volgt Leiden de landelijke ontwikkelingen op dit gebied. Bij de aanpak van het geweld is niet alleen aandacht voor daadkrachtig optreden bij incidenten en dadergerichte aanpak, maar ook voor het voorkomenvan schade en leed bij medewerkers en bestuurders. Het stuk bevat verder maatregelen om risicovolle momenten tijdig te signaleren en meteen tot actie over te gaan zodat een incident kan worden voorkomen. Ook zoekt de gemeente samenwerking met politie, GGD, CWI en jongerenwerk.

Advertentie

Leiden Nieuws


Studio
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×