Bestemmingsplan Transvaal gewijzigd

Het bestemmingsplan Transvaal wordt gewijzigd. In maart is het voorontwerp in de inspraak gebracht. Naar aanleiding van de inspraakreacties die volgden, is besloten het plan op enkele onderdelen aan te passen. In het bestemmingsplan is onder andere vastgelegd, dat er in 2010 een parkeergarage in de buurt van de Morspoort komt, die plaats moet bieden aan 400 tot 500 auto’s. Deze garage en het parkeerterrein aan de Haagweg, leveren een bijdrage aan de doelstelling in het collegeprogramma, om 900 tot 1000 parkeerplaatsen aan de zuidwestelijke zijde van de binnenstad te realiseren. Het gewijzigde ontwerp-bestemmingsplan wordt opnieuw ter inzage neergelegd.

Leiden steeghweg


Studio
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×