Spoeddebat over geheime stukken Morspoortgarage

D66, de ChristenUnie en de SP hebben een spoeddebat aangevraagd over de informatieverstrekking van het college met betrekking tot de besluitvorming over de omstreden tijdelijke parkeergarage bij de Morspoort. Begin deze maand ging de Leidse gemeenteraad met een kleine meerderheid akkoord met de komst van het parkeerdek. GroenLinks stemde tegen, waardoor hun wethouder John Steegh moest aftreden. Nu blijkt dat er een tweede, geheime, versie van het raadsvoorstel was. D66-fractievoorzitter van Meenen: “Eentje was openbaar, die heeft de raad toen gekregen. Maar nu blijkt dat er nog een andere versie was. Die nu opgedoken versie is meer dan tien maal zo lang, en is dus bijna drie maanden “uitgesteld openbaar” (oftewel geheim) geweest. Dat grote verschil zit ‘m erin dat de uitgebreide versie ook het programma van eisen omvat dat B&W aan de ontwikkeling van dat parkeerdek gesteld heeft. Dat gaat zeer tot in de detail. Moeten wij dat soort dingen echt allemaal willen weten? Nee. Maar er stond ook informatie in die wel relevant voor de raad was. Doordat we daar pas nu achter komen, nadat het besluit in de raad gevallen is, vindt D66 met in elk geval SP en CU dat we op het verkeerde been zijn gezet.”

Volgens het college gaat het slechts om een programma van eisen dat alleen technische informatie bevat voor de aanbesteding. “Niet van belang voor de oordeelsvorming van de raad.” Van Meenen vindt dat de raad zelf wel beslist wat wel en niet van belang is en wijst erop dat zo’n programma van eisen bij andere plannen wel degelijk ook naar de raad wordt gezonden. “Op mijn buro ligt bijvoorbeeld een heel verhaal over de aanbesteding van het Huis van de Sport, waarover de raad keurig een presentatie gekregen heeft. En de betrokkenheid van de gemeente is daar nota bene minder groot dan bij de Morspoortgarage.”

Het college meldt verder dat de raad eventuele verdere vragen via de griffie kan indienen. Van Meenen: “Dat is de procedure die we normaal volgen bij technische vragen, maar daar gaat het hier niet om. En of ik mijn vragen tevoren even wil inleveren: dank je de koekoek, dat maakt het een stuk makkelijker voor een wethouder om ze in een debat te beantwoorden, ja.  Kortom: weer precies de reactie van het college die ik niet wilde hebben – helaas niet de eerste keer bij deze wethouder (Witteman).

Woensdagavond bleek op een informatieavond voor de bewoners van Transvaal dat wethouder Witteman al druk doende is de bouw van de garage aan te besteden. Dat zou al binnen enkele weken, nog voor de verkiezingen, gebeuren. Van Meenen: “Maar eerst moeten het bestemmingsplan en de bouwvergunning onherroepelijk worden. Dan lopen we tegen de zomer. Witteman is dus opnieuw bezig om voldongen feiten te scheppen voor een nieuwe raad en een nieuw college. Als die dan nog zouden willen afzien van de bouw van dat lelijke ding lopen ze de kans de aannemer een flinke som te moeten betalen om deze schadeloos te stellen.”

Ook Wijkvereniging Transvaal is boos op de gemeente. In een brief aan het college maakt de wijkvereniging bezwaar tegen het nu al afsluiten van een contract met een aannemer. Volgens Witteman is daar geen sprake van en wordt er alleen alvast een aannemer gezocht. De raad mag daar nog iets van vinden voordat de contracten gesloten worden.

Advertentie

Leiden Morspoortgarage steeghweg


Studio
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×