Prestatieovereenkomst gemeente en corporaties

Het college en de Leidse woningcorporaties zijn tot een prestatieovereenkomst gekomen. Binnenkort wordt deze overeenkomst gesloten. De deelnemende corporaties zijn: Woningstichting Ons Doel, de Sleutels van Zijl en Vliet, Portaal, SLS Wonen en Ymere. Met deze overeenkomst willen de ondertekenaars de ambities uit de Woonvisie ‘Stad van Ontdekkingen; wonen in Leiden’ realiseren. Het stuk bevat een aantal prestatieafspraken.

Zo is het onder andere de bedoeling dat er tot 2015 ruim voldoende sociale huurwoningen zullen zijn in relatie tot mensen die in aanmerking komen voor dehuurtoeslag. Verder renoveren de corporaties naar verwachting ongeveer 2.000 woningen met een investering van meer dan € 15.000 per woning. Daarnaast zullen de corporaties voldoen aan de eis dat traploze nieuwbouwwoningen toegankelijk zijn voor rolstoelen en rollators. De prestatieafspraken worden iedere twee jaar geëvalueerd en opnieuw bevestigd.De Federatie Huurdersverenigingen Leiden en omgeving heeft naar aanleiding van de afspraken advies uitgebracht. Eind juli gaan de corporaties hierover met de vereniging in gesprek.

Leiden Nieuws


Studio
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×