Ontwerp verkeersbesluit verbreding A4

Het college heeft zojuist het ontwerp verkeersbesluit vastgesteld, dat nodig is voor de verbreding van de A4. In september start de eerste fase van de verbreding van deze weg, het deel tussen Leiden en Burgerveen. Gedurende de werkzaamheden zijn verkeersmaatregelen nodig op de Hoge Rijndijk en de Willem van der Madeweg, ter plaatse van en parallel aan de kruising met de A4. Deze maatregelen zijn nodig omdat er extra bouwwegen komen. Ook zijn ze van belang bij de verkeersfaseringen tijdens de aanleg van bouwkuipen voor het aquaduct.

Leiden Nieuws


Studio
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×