Ook energiecentrale stilgelegd vanwege verontreiniging Maresingel

Om de bodemsanering van het zogenaamde Gasfabriekterrein zonder verdere risico’s af te kunnen ronden heeft de gemeente Leiden aan energieleverancier E-ON gevraagd om de energiecentrale aan de Langegracht tijdelijk stil te leggen. Hierdoor wordt geen koelwater meer geloosd in de Maresingel, waardoor de verspreiding van verontreiniging van het oppervlaktewater van de Maresingel is gestopt. Door de tijdelijke stillegging van de centrale is het mogelijk om de Maresingel volledig af te dammen en de resterende bodemsanering uit te voeren terwijl het water stil staat en er dus geen risico is op verdere verspreiding van de watervervuiling. De gemeente onderzoekt momenteel wat hiervoor de snelste methode is.

Voor wat betreft de eerder vrijgekomen verontreiniging, geldt dat het Hoogheemraadschap van Rijnland de waterkwaliteit nauwlettend in de gaten houdt en zo nodig in overleg met de gemeente Leiden verdere maatregelen zal nemen. De gemeente Leiden meet constant de luchtkwaliteit. Metingen van de luchtkwaliteit hebben geen overschrijding van toegestane waarden laten zien. De klachten over stankoverlast zijn vooral ontstaan door de lage ‘geurdrempel’ van de vrijkomende stoffen.

Leiden Nieuws gasfabriekterrein


Studio
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×