Nieuw ontwerp Tuin van Noord

Het college heeft een uitvoeringsbesluit genomen voor de Tuin van Noord. Dit park dat ten noorden van de Willem de Zwijgerlaan ligt, maakt deel uit van het Wijkontwikkelingsplan Leiden Noord. De tuin vormt een belangrijk deel van de groen- en watercompensatie voor de bebouwing in de omringende (nieuwe) wijken. In het definitieve ontwerp voor de Tuin van Noord is vastgelegd dat de bereikbaarheid en zichtbaarheid vergroot worden, dat de groene basis versterkt wordt en dat de waterkwaliteit wordt verbeterd. Ook krijgt het park speel- en sportmogelijkheden en wordt gewerkt aan verbetering van het beheer. Doel van de veranderingen is dat de kwaliteit van het gebied verbeterd en dat het aantrekkelijker wordt. Ook moet het aantal bezoekers stijgen. De gemeente start binnenkort met de voorbereidingen en uitvoering van de werkzaamheden.

Leiden


Studio
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×