Gemeente en woningcorporaties ondertekenen prestatieafspraken

De gemeente, Woningstichting Ons Doel, de Sleutels, Portaal, SLS Wonen en Ymere ondertekenen donderdag een overeenkomst om hun ambities uit de Woonvisie `Stad van Ontdekkingen; wonen in Leiden’ te realiseren. In het stuk staat een aantal prestatieafspraken, dat in overleg is vastgesteld. Daarbij was ook de Federatie Huurdersverenigingen Leiden betrokken.

De prestatieafspraken worden iedere twee jaar geƫvalueerd en opnieuw bevestigd. De ondertekenaars gaan onder meer inzetten op de omvang van de sociale woningvoorraad, de kwaliteit van de woningen, nieuwbouw en investeringen, kwetsbare groepen en maatschappelijke opvang. Verder garanderen de corporaties tot 2015 dat er ruim voldoende sociale huurwoningen zullen zijn in relatie tot mensen die voor huurtoeslag in aanmerking komen. Daarnaast renoveren de corporaties voor 2015 ongeveer 2.000 huizen. Ook zorgen ze ervoor dat alle traploze nieuwbouwwoningen geschikt zijn voor mensen met een rollator of rolstoel. Samen met SLS werkt de gemeente aan beperking van het woningtekort voor studenten.

Leiden


Studio
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×