Professor Van Gulik Commandeur in de Orde van Oranje-Nassau

Na afloop van zijn afscheidscollege in het Groot Auditorium van het Academiegebouw, is professor Van Gulik gisteren koninklijk onderscheiden. De koningin heeft hem benoemd tot Commandeur in de Orde van Oranje-Nassau. Prof. Dr. Willem van Gulik, hoogleraar Materiële cultuurkunde en kunstgeschiedenis van Oost Azië aan de faculteit der Geesteswetenschappen van de Leidse Universiteit, gaat met emeritaat. Hij was onder andere conservator van de afdeling Japan en Korea bij het Rijksmuseum voor Volkenkunde, en werd daar later directeur.

In 1985 werd Van Gulik bijzonder hoogleraar Materiële cultuurkunde en kunstgeschiedenis van Japan en Korea. Deze functie wijzigde later in het hoogleraarschap Materiële cultuurkunde en kunstgeschiedenis van Oost Azië aan de Faculteit der Letteren. De professor was ook enkele jaren raadsadviseur bij het Directoraat-generaal Culturele Zaken van het ministerie van WVC, vanwege het project rond de verzelfstandiging van rijksmusea. Verder ontwikkelde hij allerlei activiteiten op museaal gebied, vooral rond het thema Japanologie. Hij is lid van vele besturen, raden en commissies op het terrein van de kunst, de cultuur en de Nederlands-Japanse betrekkingen. Ook adviseert hij regelmatig leden van het koninklijk huis. Van Gulik was nauw betrokken bij de voorbereiding van het bezoek van prins Akishino en prinses Kiko van Japan aan Nederland.

Leiden


Studio
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×