Opgebaggerde molensteen naar Molen De Valk

De molensteen die in april tijdens baggerwerkzaamheden werd gevonden in de Zoeterwoudsesingel, is in Molenmuseum De Valk tentoongesteld. Het hoogheemraadschap Rijnland en de gemeente hebben nu besloten dat ook de steen die in juli opdook in de Nieuwe Rijn bij de Utrechtse Veer, in het museum tentoongesteld kan worden.

Leiden


Studio
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×