Toekomstplannen Tuinstadwijk ondertekend

De toekomstplannen voor Tuinstadwijk zijn in hoofdlijnen vastgelegd. Gisteren hebben de directeur-bestuurder van woningcorporatie de Sleutels Marjo Visser en de voorzitter van de bewonerscommissie Tuinstadwijk Ton Kamman, hun handtekening onder het akkoord gezet. In dit akkoord is de basis van de aanpak van Tuinstadwijk vastgelegd. De Sleutels heeft dus groen licht om aan de slag te gaan.

Begin december mochten de bewoners het akkoord tijdens een bijeenkomst beoordelen. Een meerderheid van de aanwezigen stemde er toen mee in. Het toekomstplan bestaat uit een mix van ingrepen. Er wordt ingezet op onderhoud, maar ook op sloop en nieuwbouw van een aantal huizen. Verder worden enkele beneden- en bovenwoningen samengevoegd. De ingrepen worden gefaseerd uitgevoerd. Nog dit jaar beginnen de voorbereidingen. In 2017 moet alles klaar zijn. Bij iedere fase wil de corporatie de bewoners betrekken.

Advertentie

Leiden


Studio
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×