Bezuinigingen leidend bij komende collegeonderhandelingen

De komende raads- en collegeperiode wordt één van de moeilijkste in lange tijd. Door de enorme bezuinigingen die eraan komen, en die opvallend genoeg vrijwel geen rol hebben gespeeld in de verkiezingscampagnes, moet de politiek harde keuzes gaan maken. Een 107 pagina’s tellende ambelijke notitie met scenario’s voor die bezuinigingen is inmiddels naar de gemeenteraad gestuurd. In dit stuk, Palet 2010, heeft een ambtelijke werkgroep een viertal opties in kaart gebracht, variërend van een ‘gematigde’ bezuiniging van 11,4 miljoen euro per jaar tot een ingrijpend scenario dat 31,9 miljoen aan bezuinigingen behelst. Bij de scenario’s is geen rekening gehouden met verkiezingsprogramma’s en ook het college van b&w heeft er inhoudelijk geen rol in gehad. Grote infrastructurele projecten als de RGL, de Rijnlandroute en de Ringweg-Oost zijn vanwege hun complexiteit buiten de financiële verkenning gehouden.

“Het verwachte financiële tekort van de gemeente is zo groot dat dit niet slechts met niet-politieke maatregelen kan worden opgelost. Gemeenten zijn verplicht een sluitende begroting te hebben. Als de gemeente minder geld krijgt van de rijksoverheid zijn er grofweg drie keuzen: minder geld uitgeven, inkomsten verhogen of een mengeling daarvan,” zo schrijft gemeentesecretaris Paul van den Wijngaart in de toelichting. Bij de komende college-onderhandelingen zullen dus keiharde keuzes gemaakt moeten worden die variëren van het sluiten van buurthuizen, het fors verhogen van de tarieven van sportvelden en -accomodaties en het sluiten van een zwembad tot het verhogen van belastingen en het schrappen van nieuw te bouwen parkeergarages.

Advertentie

Leiden


Studio
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×