Het nieuwe college van burgemeester en wethouders met van links naar rechts Roos van Gelderen (SP), Frank de Wit (D66), Jan-Haap de Haan (CDA), burgemeester Henri Lenferink, raadsgriffier Noor van der Vlist, Robert Strijk (D66) en Pieter van Woensel (VVD). (Foto's: Chris de Waard).

Unanieme steun voor nieuw college

Met algemene stemmen heeft de Leidse gemeenteraad ingestemd met de benoeming van de nieuwe wethouders van D66, CDA, SP en VVD. Een unicum, want in het verleden was het gebruikelijk dat de oppositie tegen dergelijke benoemingen stemde. Aftredend wethouder Marc Witteman noemde dat in zijn afscheidsspeech een vreemde ervaring. “Nog voor ik was begonnen, had ik kennelijk al het vertrouwen van 15 raadsleden verloren”. Hij riep de raad op dat zijn opvolgers niet aan te doen. “Bovendien,” zo zei Witteman: “kan je vertrouwen ook pas opzeggen als je het eerst hebt gegeven.”

De afscheidsspeeches van Gerda van den Berg en Marc Witteman en het voorstelrondje van de nieuwe wethoudersploeg zijn integraal na te luisteren via de opname van de speciale raadsvergadering.

Plaatsvervangend voorzitter van de raad, Greetje van Gruting, vindt dat Witteman die tegenstemmen destijds te zwaar heeft opgevat. “Met die tegenstem gaven we toen alleen aan dat het niet ons college was, met vertrouwen had dat niets te maken.”

Niet alleen het nieuwe college kreeg het vertrouwen van de hele raad, ook de nieuwe werkwijze zoals vastgelegd in een bestuursovereenkomst werd met veel enthousiasme ontvangen. Alle tien de partijen in de raad ondertekenden die overeenkomst.

Op het beleidsakkoord waren de reacties wisselend. De PvdA, GroenLinks en de ChristenUnie zetten grote vraagtekens bij de financiele haalbaarheid van ‘het wensenlijstje’ van de vier collegepartijen.

Leiden Collegeonderhandelingen 2010


Studio Leiden
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

Studio Leiderdorp
Sisalbaan 13
2352 AZ Leiderdorp

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

Privacy Policy

×