Provincie: Opzeggen RGL-overeenkomst kost Leiden 100 miljoen

Als het nieuwe Leidse gemeentebestuur de RijnGouwelijn-overeenkomst met de provincie daadwerkelijk opzegt, gaat dat de Sleutelstad 70 tot 100 miljoen euro kosten. Dat zei gedeputeerde Asje van Dijk vanmorgen tijdens een door GroenLinks aangevraagd spoeddebat over het Leidse collegeakkoord. In dat geval hoeft Leiden namelijk niet te rekenen op bijdragen van de provincie voor de Ringweg-Oost, en de ontsluiting van het Biosciencepark.

Een motie waarin Gedeputeerde Staten wordt opgeroepen om Leiden aan de overeenkomst te houden en anders zo snel mogelijk een inpassingsplan te maken kreeg brede steun in Provinciala Staten. Alleen de SP, D66 en de Partij voor de Dieren stemden tegen. D66-statenlid Wenneker gaf wel aan dat zijn fractie een democratisch genomen besluit in de staten zal steunen. “Mooi, dan begin ik daar mijn gesprek met het Leidse college mee,” aldus van Dijk die zich opgetogen toonde over de ‘krachtige ondersteuning’ van zijn beleid.

Advertentie

Leiden Regio Collegeonderhandelingen 2010


Studio Leiden
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

Studio Leiderdorp
Sisalbaan 13
2352 AZ Leiderdorp

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

Privacy Policy

×