Onderzoek scheef wonen

De gemeente start een onderzoek naar scheef wonen. Daarbij wordt onderzocht hoeveel huishoudens met een te hoog inkomen in een huis uit de sociale woningvoorraad, dat bestemd is voor mensen met een laag inkomen, wonen. Ook wordt gekeken naar de oorzaak en de gevolgen van dat scheef wonen, en bekijken de onderzoekers wat hieraan gedaan kan worden. Tijdens het onderzoek en de uitwerking van de maatregelen, mag de sociale woningvoorraad niet afnemen. Mogelijk leiden de uitkomsten van het onderzoek tot herziening van de woonvisie.

Leiden


Studio
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×