Vrijwillig inburgeren gratis

Buitenlanders die vrijwillig bereid zijn een inburgeringstraject te volgen, hoeven daarvoor geen eigen bijdrage meer te betalen. Voor mensen die inburgeringsplichtig zijn, blijft de eigen bijdrage wel van kracht. Voor beide groepen geldt een bonus. Voorheen werd die uitgekeerd als iemand deelnam aan het examen. Voortaan wil de gemeente het geld pas uitbetalen, als de inburgeraar geslaagd is.

Advertentie

Leiden


Studio
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×