Gemeentegeld voor mooie, groene of schone buurt

Het fonds Wijkinitiatieven van de gemeente, stelt geld beschikbaar voor mensen die hun woonomgeving groener, mooier of schoner willen maken en houden. Tot en met 30 november, kunnen bewoners, bedrijven en scholen plannen indienen om een wijk groener te maken, een schoonmaakactie te organiseren of een speelplaats op te knappen. Die plannen moeten voldoen aan een aantal regels. Zo moeten ze ten goede komen aan de eigen straat of buurt, moeten de initiatiefnemers zelf meehelpen bij de uitvoering en moeten zoveel mogelijk buurtbewoners achter het initiatief staan. Bovendien wegen plannen die ook op de langere termijn effect hebben, zwaarder dan eenmalige acties. Het indienen van de plannen kost niets. Voor schoonmaakacties stelt het fonds standaard €115 beschikbaar. Voor het groener maken van de buurt vergoedt het fonds de kosten tot maximaal €1.150. Het maximale budget voor het opknappen van speelplaatsen is €230. De informatiefolder en het inschrijfformulier zijn te downloaden via www.leiden.nl/woonomgeving

Leiden


Studio
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×