VVD: "Huis van de Sport schoolvoorbeeld 'Leidse Ziekte'

De VVD is blij dat het college de stekker uit het Huis van de Sport heeft getrokken. Niet omdat die partij de sport geen warm hart zou toedragen, maar omdat doorgaan onverantwoord was, gezien de enorme financiële risico’s. VVD-fractievoorzitter Paul Laudy: “50 miljoen tekort en niet realiseerbare doelen. Het Huis van de Sport blijkt hét schoolvoorbeeld van de ‘Leidse Ziekte’ te zijn. Dat wethouder Frank de Wit nu stopt is dan ook alleen maar verstandig.” Laudy hoopt wel dat het college nu snel met een alternatief plan voor de sport komt. Ook de PvdA is benieuwd naar het ‘plan b’ van de wethouder. Van die partij mogen er ook wel wat NUON-miljoenen naar de sport.

PvdA-raadslid Henny Keerewer vraagt zich af of een initiatief als het Huis van de Sport geen duurzame investering is. Dat is namelijk één van de voorwaarden die de collegepartijen hebben gesteld om een beroep te kunnen doen op de NUON-gelden. Keereweer: “Het huidige college heeft inmiddels vele miljoenen NUON-geld voor allerlei projecten ingezet. Voor dit project in ieder geval niet. Ik kan me indenken dat de Leidse sportwereld zich in de steek gelaten voelt. Eerst wordt ze bij de bezuinigingen verhoudingsgewijs zwaar aangepakt. Nu gaat dit geweldige initiatief niet door.”

Fractievoorzitter Pieter Kos van GroenLinks vindt het zonde dat het Huis van de Sport er niet komt: “Veel mensen hebben er ongelofelijk veel energie en enthousiasme in gestoken. Stoppen is een verdedigbaar besluit gezien de tekorten, maar ik hoop dat de betrokkenen even enthousiast blijven bekijken wat er nu nog wel kan. Niets doen is geen alternatief. Leiden heeft grote achterstanden in kwaliteit en onderhoud van sportvoorzieningen.” GroenLinks blijft wel vinden dat breedtesport de voorkeur heeft boven dure topsportprojecten.

Namens de ChristenUnie maakt Guido Terpstra zich vooral boos over de communicatie rond het stopzetten van het Huis van de Sport. In een persbericht schrijft het college dat het plan niet gerealiseerd kan worden volgens de door de raad gestelde kaders.Dat is tegen het zere been van Terpstra: “Waarom opent het persbericht met het de vaststelling dat de Raad kaders heeft gesteld die de aanbesteding hebben doen mislukken, terwijl er in het geheel geen melding wordt gemaakt dat deze experimentele en voor Leiden ongebruikelijke vorm van aanbesteding nadrukkelijk een idee was dat door het college van B&W is aangedragen,” zo vraagt hij zich af in een brief an het college. Ook het feit dat de persconferentie over het stopzetten pas een uur van tevoren werd aangekondigd wekt wrevel. “Vindt het college alles afwegende de gang van zaken getuigen van een eerlijke manier van communicatie over de eigen rol in verhouding tot de rol van de Raad? Graag het antwoord voorzien van toelichting.”

Leiden Sport huisvandesport


Studio
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×