Definitief geen Huis van de Sport

Leiden krijgt geen Huis van de Sport. Afgelopen avond heeft een ruime meerderheid van de Leidse raad zich achter het in oktober vorig jaar genomen collegebesluit geschaard om de aanbesteding te staken. Dat ging overigens niet altijd van harte. Er is veel kritiek op de manier waarop het proces is verlopen, maar de raad durft het risico niet te nemen dat Leiden wordt opgezadeld met grote (exploitatie)risico’s en een tekort dat volgens het onafhankelijke onderzoeksbureau Fakton zo’n 20 miljoen euro zal bedragen. “Het Huis van de Sport kent alleen maar verliezers” en “We hadden er sowieso nooit aan moeten beginnen” waren zomaar wat opmerkingen die opgetekend konden worden.

Hoe het nu verder moet met de sport in Leiden komt pas later aan de orde. De gemeente komt nu eerst met sport(accomodatie)plannen, waarna de raad zich daarover kan buigen. Dan wordt ook duidelijk of er alsnog ruimte wordt gevonden voor een uitgekleed plan voor een centrale topsporthal. Het CDA wil alvast een onderzoek naar een mogelijke plek en denkt daarbij onder meer aan het terrein bij Holiday Inn.

Cees Ashmann, met zijn Stichting Huis van de Sport de initiatiefnemer van het nu afgeschoten plan, baalt er enorm van dat de gemeenteraad niet verder wil met het plan. “Een enorme gemiste kans,” noemt hij het stopzetten van de aanbesteding. “Je zal zien dat er nu weer jaren niets voor de sport gebeurt in Leiden.” Vooral het ontijdig stopzetten van de aanbestedingsprocedure doet pijn. “Laat ze verder praten met de marktpartijen en alle vragen stellen die er leven. Ik ben de laatste die wil dat Leiden risico’s neemt, maar die zijn allemaal te ondervangen.”

Dat Leiden te vroeg in het proces heeft besloten ermee te stoppen is inmiddels wel een feit. Dat staat ook in het rapport van Fakton en het college heeft dat overgenomen. Het is echter geen reden om alsnog met de marktpartijen om tafel te gaan zitten. Sportwethouder Frank de Wit (D66) is er van overtuigd dat het huis van de Sport in geen enkel scenario haalbaar zal zijn. “Er zijn verschillende onderzoeken naar die haalbaarheid gedaan en daar komen weliswaar verschillende cijfers uit, maar het zijn wel allemaal miljoenentekorten.”

De vier Leidse coalitiepartijen D66, VVD, CDA en SP, en ook de ChristenUnie, steunen het collegebesluit op te stoppen. GroenLinks, de PvdA, de Stadspartij, Leefbaar Leiden en de Partij voor de Dieren willen er wel mee verder, maar vormen in de raad slechts een minderheid.

Verschillende partijen liepen wel alvast vooruit op de komende discussies over de sport in Leiden en hielden een pleidooi om alsnog een topsporthal te realiseren. Het ontlokte ChristenUnie-voorman Guido Terpstra de uitspraak dat de raad in het verleden nooit de ambitie heeft gehad voor zo’n hal. Daardoor is er ook geen geld voor. Hij wil een zorgvuldige afweging bij de perspectiefnota, waarbij de raad zal moeten kiezen waar wel geld voor beschikbaar komt en waarvoor niet. “Door die topsporthal nu als optie in de lucht te houden, blijf je verwachtingen wekken die we niet waar kunnen maken. We moeten de verwachtingen juist temperen. Als we een topsporhal willen, moeten we Poptempel De Nobel misschien wel schrappen.”

GroenLinks-raadslid Walter van Peijpe vindt het jammer dat het project te vroeg is gestopt, maar noemt het besluit op zich terecht. Hij pleit voor een nieuw plan met een nieuwe naam om de gevoeligheden die aan het Huis van de Sport kleven kwijt te raken. “Laten we het dan maar de Tuin van de Sport noemen.” De Pvda wil bij monde van raadslid Van Dongen wel door met het oorspronkelijke plan. Dat geldt ook voor de Stadspartij, Leefbaar Leiden en de Partij voor de Dieren.

De VVD vindt dat het hele proces is gestart ‘for all the wrong reasons’. “EssentiĆ«le gegevens ontbraken. We hadden er nooit aan moeten beginnen,” zei VVD-raadslid Greetje van Gruting. SP-fractievoorzitter Antoine Teeuwen heeft een slecht gevoel bij het stoppen. “Maar het kan niet anders met een verwacht tekort van 20 mijloen.” Hij vindt net als een aantal andere partijen wel dat het college dat besluit nooit had moeten nemen zonder eerst de gemeenteraad te consulteren. Sabine Verschoor van D66 wil niet ‘selectief winkelen’ in het Fakton rapport en omarmt het als geheel. Wel vindt ze dat er grote fouten zijn gemaakt in de communicatie en wil ze nooit meer een raadsbesluit zonder financiĆ«le onderbouwing.

Het CDA steunt het collegebesluit, maar wil wel een topsporthal. Raadslid Bonestroo gaat het college vragen om daar een geschikte locatie buiten de Mors voor te zoeken. Ook is hij zeer verbolgen over de rol van oud-sportwethouder Witteman (PvdA) die in een vroeg stadium besloot een berekening waaruit een tekort van 74 miljoen bleek niet met de rest van het college en met de raad te delen. “Het is jammer dat we hem niet met terugwerkende kracht kunnen wegsturen.” Dat vindt ook Witteman zelf, zo liet hij via Twitter weten: “Ik betreur het ook, want dan had ik me tenminste kunnen verdedigen. Reken maar dat ik een goed verhaal heb.”

Wat dat verhaal van Witteman is, blijft vooralsnog dus onduidelijk, maar wellicht zou hij dan vertellen dat ambtenaren die het plan niet zagen zitten ongevraagd de berekening lieten maken waar dat megatekort uit bleek. Dat was uitdrukkelijk niet de bedoeling, omdat de gekozen procedure, een concurrentiegerichte dialoog, juist tot doel had om marktpartijen met creatieve oplossingen voor een haalbaar plan te laten komen. Om die reden hield Witteman de cijfers voor zich.

In de raadsvergadering van 21 april zal de raad het besluit om niet verder te gaan met het Huis van de Sport officieel bekrachtigen.

Leiden Sport huisvandesport


Studio
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×