Kamerbewoning eenvoudiger mogelijk

Het college wil het RO beleid van de gemeente aanpassen, zodat kamerbewoning planologisch is toegestaan en in bestemmingsplannen wordt opgenomen. Op die manier vermindert de gemeentelijke regelgeving en wordt het voor burgers, bedrijven en instellingen mogelijk om zonder vergunning zelfstandige woonruimtes om te zetten in onzelfstandige woonruimtes voor kamerbewoning. Ook de Huisvestingsverordening moet met dat doel worden aangepast, op het onderdeel onttrekkingsvergunning. Deze beleidslijn wordt vrijgegeven voor inspraak.

Leiden


Studio
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×