Leiden loopt te hoop tegen bezuinigingen

Nu de aard en omvang van de komende bezuinigingen is doorgedrongen bij de getroffen instellingen barst ook het verzet ertegen los. Maar liefst 15 verschillende insprekers kwamen donderdag namens tientallen instellingen pleiten voor het behoud van (een deel van) hun subsidie. Als alle nu door het college voorgestelde bezuinigingen doorgaan, betekent dat het einde voor talloze initiatieven in de stad. Zo kregen de raadsleden te horen.

Het Gezinscentrum Slaaghwijk bijvoorbeeld. Deze huiskamer voor, veelal allochtone, vrouwen is volgens mevrouw Pietersen van het centrum een groot succes: “Sommige vrouwen kunnen nu eindelijk naar buiten, moeders doen mee op school. Sluiting gaat op termijn veel meer kosten. De vrouwen verdwijnen dan weer achter de deur en de kinderen lopen alleen op straat.” PvdA-raadslid Esther Karsch-Spiro voreg zich af of het gezinscentrum niet samen kan met het buurthuis. Volgens Pietersen is dat wel iets om naar toe te werken, maar is het daarvoor nu nog te vroeg: “In het buurthuis komen ook veel mannen. Dat is een drempel voor ongehuwde vrouwen, terwijl getrouwde vrouwen dan niet meer mogen komen (van hun man).”

Bureau HALT hoopt op een overgangsperiode om in elk geval lopende afspraken na te kunnen komen met Leidse scholen waar voorlichting wordt gegeven. “ik krijg hier 3 minuten spreektijd. Dat is in ieder geval in overeenstemming met de snelheid waarmee de gemeente een streep zet door de samenwerking met HALT,” zo vond directeur Tilly Twilt van Halt Hollands Midden en Haaglanden. VVD-duoraadslid Barbara Zippro-Pouw vond dat jongeren in het kader van een HALT-straf die voorlichting wel zelf kunnen overnemen.

De korting van 20.000 euro op de Veegploeg van De Binnenvest doet ook pijn. Niet alleen bij Wim van ’t Veer die namens De Binnenvest vervangende financiering kwam bepleiten voor behoud en het liefst zelfs uitbreiding van de veegploeg, maar ook bij verschillende raadsfracties. De VVD is dolblij met de Veegploeg en ook voor D66-raadslid Lise Lotte Kerkhof staat het belang ervan buiten kijf. Wel vroeg ze zich af of de Veegploeg niet ook klussen kan doen voor het bedrijfsleven om zo extra geld binnen te halen. Duo-raadslid Anand Soekhoe van Leefbaar Leiden vroeg zich af of de dagloonvergoeding van de vegers niet omlaag kan. Dat extraatje van 7,50 euro per dag zorgt ervoor dat de animo onder daklozen om mee te vegen groter is dan het aantal beschikbare plekken.

Vrouw Kind Centrum de Spiegeling vervult een unieke rol in het sociaalmaatschappelijke leven in Leiden. Jeanet v/d Hoek van het VKC rekende de commissieleden voor dat de subsidie slechts 15 euro per vrouw per jaar bedraagt, omdat er jaarlijks wel 1600 bezoekers worden ontvangen. Om hoeveel verschillende vrouwen het gaat, wilde duo-raadslid Joost van Breukelen van de Stadspartij Leiden Ontzet weten: “Het zou in theorie ook om een groepje van 30 kunnen gaan”. Het antwoord op die vraag bleef uit, waardoor in elk geval de indruk ontstond dat het er beduidend minder zijn dan het bezoekersaantal.

Ook de Leidse vluchtelingen- en migrantenorganisaties krijgen het moeilijk. De koepelorganisatie Platform Vluchtelingen Leiden verenigt 11 organisaties van vluchtelingen uit risicolanden. De afgelopen jaren is de subsidie al stapsgewijs afgebouwd en nu staat de laatste 6.000 euro per 2012 ter discussie. Als dat doorgaat, ziet het PVL geen kans meer om verder te gaan.

Dat geldt ook voor de Turkse Arbeidersvereniging HTIB. De Leidse afdeling van deze landelijke organisatie dreigt aan het eigen succes ten onder te gaan. Oprichter (begin jaren 80) Ölmez kreeg veel lof voor het werk van zijn vereniging. CDA-raadslid Moniek van Sandick prees de krachtige vereniging om het enorme netwerk, maar vroeg zich ook af of het geen tijd werd om nu helemaal op eigen benen te gaan staan: “Bent u niet toe aan zelfstandigheid? U bent een volwassen vereniging.” Ook SLO-duoraadslid Joost van Breukelen deed een oproep in die richting: “Laat die gemeente toch los”. D66 raadslid Vahit Köroglu, zelf van Turkse afkomst vroeg zich af wat een hogere bijdrage van de bezoekers zou betekenen: “Ik zal de vraag in het Nederlands stellen (gelach, red.)”. Volgens Ölmez zou dat een forse terugloop van wel 50% betekenen. Daarmee zou het lot van HTIB in Leiden bezegeld zijn, want uit sponsoring van Turkse ondernemers komt niet voldoende binnen om de activiteiten voort te zetten. Ook kan er niet worden teruggevallen op de landelijke moederorganisatie, omdat ook daar financiële harde klappen vallen.

Leiden Palet 2010


Studio
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×