Libertas legt zich neer bij forse taakstelling

Directeur Frits van Oosten van Libertas Leiden zit in de hoek waar de hardste klappen vallen in de bezuinigingsopgave waar Leiden voor staat. Zijn organisatie wordt de komende jaren met maar liefst met 500.000 euro gekort. Ook vorig jaar leverde Libertas al vijf ton in. Hoewel dat pijn doet, toonde hij ook begrip en stak de hand royaal in eigen boezem toen hij vorige week kwam inspreken voor de Leidse raad. “We zitten in een verandering van verzorgingsstaat naar participatiemaatschappij. De verzorgingsstaat loopt ten einde en wij moeten met onze tijd mee gaan. Help ons met moderniseren,” zo hield hij de raadsleden voor in zijn pleidooi waarin hij niet vroeg om de bezuinigingen terug te draaien, maar om Libertas de gelegenheid te geven om die de komende vier jaar zelf in te vullen. Op die manier kan Libertas een aantal andere keuzes maken dan het college nu heeft gedaan. Na deze taakstelling moet het volgens Van Oosten wel afgelopen zijn met de bezuinigingen op zijn organisatie.

Van Oosten erkent dat het noodzakelijk is om met dezelfde middelen meer te doen. “We zijn te lang doorgegaan met de bureaucratie. Het kan efficienter en dat moet ook. We gaan meer vraaggericht werken. Meer ondersteunen in plaats van overnemen.” Door de bezuinigingen zelf te halen en naar eigen inzicht over de komende vier jaar te verdelen, krijgt Libertas de kans om te hervormen, zonder dat er bijvoorbeeld direct mensen gedwongen ontslagen moeten worden.

In het collegevoorstel worden bezuinigingen voorgesteld op i-Doe (vrijwilligerswerk) en buurthuis de Pancrat. Van Oosten vroeg de raad die voorstellen te vergeten en de keuzes aan Libertas over te laten. De Pancrat blijft als het aan Libertas ligt zo lang mogelijk open. Libertas wil sowieso vooral het kinderwerk ontzien en daar het liefst zelfs extra geld voor uittrekken.

Nadat vorige week de hele avond gevuld werd met inspreekreacties, waaronder dus die van Libertas, vergaderden de commissieleden dinsdag inhoudelijk over de bezuinigingen. Toen bleek dat veel partijen welwillend naar het verzoek van Libertas kijken. Ook vanuit het college komt daar steun voor. Wethouder Roos van Gelderen is er zeer toe genegen om Libertas de bezuinigingen zelf te laten invullen.

Leiden Palet 2010


Studio
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×