Raad wil sporttarieven ontzien

Een ongedifferentieerde stijging van 10% van de Leidse sportaccomodaties gaat bijna alle partijen in de Leidse gemeenteraad te ver. Dat bleek dinsdag bij de discussie over de komende bezuinigingen die het college de raad heeft voorgelegd. PvdA-raadslid Keereweer vindt dat sportwethouder Frank de Wit over zich heen laat lopen door de rest van het college: “U moet een straatvechtertje worden in het college. Met de verhoging van de tarieven zoekt u geld waar het niet is. Dat laat de PvdA niet gebeuren. We gaan het bij uw collega’s weghalen.” Keereweer kwam later met het voorstel om daarvoor 180.000 euro uit het Programma Binnenstad te halen.

Ook D66 vindt de forse verhoging onbespreekbaar. Raadslid Aad van der Luit noemt het ronduit beschamend dat het college de huur wil verhogen van accomodaties waaraan jaren geen onderhoud is gepleegd. “Elk verzoek om onderhoud is de afgelopen jaren afgewezen, omdat we een Huis van de Sport zouden krijgen.” Nu dat vorige week vooralsnog is afgeschoten door het college, formeel moet de raad die beslissing nog accorderen, wil van der Luit dat haast gemaakt wordt met het opknappen van de Leidse sportvoorzieningen. Daarbij mogen de tarieven van D66 maximaal 2 a 3 procent stijgen. De ChristenUnie sluit zich aan bij de kritiek dat het nu niet het moment is om de tarieven te verhogen. Eerst moet het onderhoud op orde zijn. Ook de SP is niet te spreken over de dreigende verhoging: “Een hapsnap keuze” vindt raadslid Eva de Bakker de voorgestelde verhoging: “u vindt het gewoon het makkelijkste om alles maar met 10% te verhogen,” zo verweet ze de sportwethouder. De SP mist visie en wil, als er dan toch verhoogd wordt, differentiatie van de tarieven.

Het CDA is minder streng in haar oordeel maar raadslid Moniek van Sandick wil wel de garantie dat een vereniging nooit meer dan 100% van de kosten moet betalen. Bij de tennisverenigingen dreigt dat te gebeuren als de tarieven met 10% stijgen. Gemiddeld ligt het dekkingspercentage van alle Leidse sportverenigingen samen rond de 36%. Bij de voetbalverenigingen is de dekkingsgraad het laagste.

Van Joost van Breukelen, duo-raadslid namens de Stadspartij Leiden Ontzet, kan de verhoging worden afgewend door de, pas aangestelde, topsportcoordinator Tjeerd Scheffer naar huis te sturen. PvdA-raadslid Keereweer wees hem erop dat dat niet kan, omdat er een contract is gesloten met Scheffer die naast zijn nieuwe baan ook raadslid is voor de PvdA. Ook D66 kijkt richting de topsportcoordinator om de bezuiniging op een andere manier te financieren. Aad van der Luit wil hem echter niet ontslaan, maar juist meer taken geven. Die kan hij dan deels overnemen van de combinatiefunctionarissen (14 fte) die de gemeente in dienst heeft.

Wethouder Frank de Wit ziet maar weinig mogelijkheden om de verhoging te schrappen. “In de sport hebben we geen lange lijsten met subsidies. Dus we moeten het hebben van meer inkomsten of minder kosten.” Met de verhoging van 10% ineens hoopt hij in één keer schoon schip te maken. “Daarmee voorkomen we ook dat we de komende jaren steeds de tarieven moeten verhogen.” Een iets lager percentage dan de voorgestelde 10% kan volgens De Wit alleen als alle verenigingen hun rekeningen op tijd en helemaal betalen. Daar ziet hij een risico, omdat een aantal (voetbal)clubs flinke huurachterstanden bij de gemeente heeft. Van een gedifferentieerde verhoging wil hij niets weten: “Dan haal je zoveel overhoop dat iedereen ontevreden is.”

Buiten de verschillende politieke partijen heeft ook de Leidse Sportfederatie, een adviesorgaan van de gemeente, negatief over de verhoging geadviseerd. In de verkiezingsstrijd in de aanloop naar 3 maart riepen alle partijen nog dat er sowieso niet op sport bezuinigd mag worden. Ook schaarde de politiek zich massaal achter de vorming van een Jeugdsportfonds. De PvdA gaat via een amendement proberen dat fonds alsnog in te laten stellen. Dat kan volgens die partij worden betaald uit de onderuitputting van het minimabeleid. Dat zijn gereserveerde gelden, waar geen aanspraak op is gemaakt.

Leiden Sport Palet 2010


Studio
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×