Dies huldigt Cor Smit, Agnes van der Steen en Joop Gijsman

Tijdens de zaterdag in de Hooglandse Kerk gehouden Dies van de Historische Vereniging Oud Leiden, zijn drie personen in de prijzen gevallen. De historici Cor Smit en Agnes van der Steen ontvingen samen de tweejaarlijkse Oud Leiden Prijs. Smit vanwege zijn artikel over de historie van de Stadsgehoorzaal getiteld `Tot nut en genoegen van heel het beschaafde publiek’ en Agnes van der Steen voor het artikel over Aletta Lorentz-Kaiser en de vrouwenbeweging in Leiden (1881-1912). De prijs, bestaande uit een oorkonde en €1000, werd uitgereikt door Juryvoorzitter Hans Heestermans.

De Oud Leiden Penning ging dit jaar naar Joop Gijsman, die zich op een breed terrein inzette voor het behoud van monumenten in de stad en in dat verband langdurig allerlei (bestuurs)functies bekleedde voor ondermeer de Stichting Industrieel Erfgoed en de Open Monumenten Dagen. Gijsman ontving de penning uit handen van commissievoorzitter Jan van Rijckevorsel.

Leiden


Studio
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×