€ 3,5 miljoen voor kunstplannen gebiedsontwikkeling

Gedeputeerde Staten hebben € 3,5 miljoen vrijgemaakt voor kunst in de buitenruimte in de provincie Zuid-Holland. Het gaat om vier kunstplannen rond grote provinciale projecten, die in de periode 2010-2012 worden uitgevoerd en waarvoor 126 kunstenaars voorstellen bij het Kunstgebouw hebben ingediend. In deze tijd, waarin er aan alle kanten wordt gesneden in Kunst & Cultuur, met de nodige protesten tot gevolg, blijken dus niet alle kranen dichtgedraaid te worden. Gedeputeerde Martin van Engelshoven-Huls (Cultuur)zegt hierover: “Gebiedsontwikkeling wordt steeds meer gezien als een actuele maatschappelijke opgave. Wat betekent de ontwikkeling van het gebied voor de gebruikers en de mensen die er wonen? Kunst kan hierbij functioneren als aanjager en katalysator”.

Bij twee kunstplannen staat de beleving op de fiets van het gebied centraal. In Deltapoort, een versnipperde gebied tussen Rotterdam en Dordrecht, zullen drie kunstenaars zich tijdelijk vestigen en de essentie van de omgeving vast gaan leggen in kunst.

Tussen Hoek van Holland en Den Haag komt het fietspad F370, dat gedeeltelijk in nieuw duingebied wordt aangelegd. Hier zal een monumentaal kunstwerk gaan functioneren als oriëntatiepunt voor fietsers door het gebied wandelaars langs het strand en pleziervaart op zee.

De andere twee kunstplannen zijn gemaakt voor de landschapsparken Midden-Delfland en Het Buijtenland van Rhoon. Al eerder werden met provinciale bijdragen kunstprojecten bij de provinciale weg N470 gerealiseerd, zoals ‘Een dag uit het leven van een provinciale weg’, een ‘roadmovie’ met 120 portretten door Jeanne van Heeswijk en ‘De leukste file van Nederland van Artgineering’. Dit project wordt binnenkort afgesloten met een blijvend kunstwerk.

Cultuur Regio


Studio
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×