Leidse kunstsector houdt manifestatie tegen bezuinigingen

“Nederland Schreeuwt om Cultuur. Leiden Schreeuwt om Cultuur!” Onder dat motto organiseert de Leidse cultuursector op zaterdag 20 november een grote manifestatie in het Van der Werfpark. “Eerst was er de stofkam. Toen kwam de efficiencykorting. Nog weer later de kaasschaaf. En nu is er de botte bijl. Het kabinet zet frontaal de aanval in op kunst en cultuur,”zo schrijft coordinator Mareke Geraedts van De Veenfabriek in een manifest.” Het is de bedoeling dat uit verschillende delen van de stad muziekkorpsen richting het park marcheren om zo het publiek op te trommelen voor de manifestatie die om 16.00 uur begint.

In de kabinetsplannen wordt er ruim 20% gekort op cultuur. Ook gaat de btw op kaartjes van 6% naar 19%. “En dat terwijl de hele kunstenbegroting van het Rijk niet groter is dan de aanleg van een paar kilometer snelweg. Dat is geen bezuinigen, dat is moedwillig slopen van iets waar miljoenen Nederlanders van genieten,” aldus Geraedts.

Op 20 november wordt in het hele land actie gevoerd tegen de bezuinigingen op cultuur. De Leidse culturele instellingen roepen iedereen op om samen met Leidse koren, fanfares en muzikanten al zingend en musicerend op te trekken naar het Van der Werfpark om daar massaal en luidkeels tegen de geplande bezuinigingen op kunst en cultuur te protesteren. “Schreeuw uw favoriete gedicht, neem pannendeksels of uw eigen muziekinstrument mee. Gezamenlijk storten we een kakofonie van geluid uit over de stad.”

Om 16.00 uur luiden de loeiende Sirenes van de Veenfabriek de actie in. Spreekstalmeester is stadsdichter Jaap Montagne die prominente Leidse kunstenaars het woord zal geven. De actie wordt ondersteund door alle culturele instellingen, individuele kunstenaars, muzikanten, acteurs, schrijvers, cabaretiers en kunstliefhebbers uit Leiden.

Cultuur Leiden leidenschreeuwtomcultuur


Studio
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×