Raadsmeerderheid kiest voor garage bij Morspoort

Met slechts één stem verschil gaat de Leidse raad akkoord met de bouw van een tijdelijke parkeergarage op het Morspoorterrein. Dat juist de SP niet kiest voor de door de omwonenden zo gewenste maaiveldvariant wekt verbazing. De SP was altijd één van de felste tegenstanders van de garage. Het alternatieve plan van de bewoners kan zelfs vandaag nog als voorkeursvariant van de Leidse SP-site worden gedownload. “We zien eigenlijk meer in verdere ontwikkeling van het Haagwegterrein, maar voelen ons gebonden aan het coalitieakkoord,” zo verdedigde SP-raadslid Julian van der Kraats de move van zijn partij afgelopen avond tijdens de vergadering van de raadscommissie die twee varianten, garage of maaiveld, tegen elkaar afwoog.

Van der Kraats: “Ook vinden we uiteindelijk een garage beter dan de maaiveldvariant, waarbij veel groen verloren gaat. Bovendien weet je dan zeker dat je een terrein bouwt dat leeg blijft staan.” Als doekje voor het bloeden kwam de SP wel met het voorstel om, als de garage er éénmaal staat, 70 parkeerplaatsen verderop in de wijk te schrappen en net zoveel plaatsen voor bewoners te reserveren in de garage. De vrijkomende ruimte in de wijk kan dan groen worden ingericht. Ook moet er dan betaald parkeren worden ingevoerd in Transvaal. De SP wil nu wel snel werk maken van de realisatie van een duurzaam mobiliteitscentrum op het Haagwegterrein.

Van de vier collegepartijen is alleen D66 voor het parkeren op straat, de zogenaamde maaiveldvariant. Dat biedt volgens raadslid Peter Bootsma de beste kansen. Bovendien is daarvoor meer draagvlak in de wijk. De Partij voor de Dieren, de ChristenUnie, GroenLinks, Leefbaar Leiden en de Stadspartij Leiden Ontzet zien allemaal meer in uitbreiding van het aantal parkeerplaatsen op de Haagweg. Jan Boer van de SLO oppert om de hele garage naar de Haagweg te verplaatsen. Ook wil hij dat het college de busremise bij de Rijnsburgerweg koopt om er parkeerplaatsen te realiseren. Hij heeft gehoord dat die binnenkort beschikbaar komt.

Naast de SP stemmen ook het CDA, de VVD en de PvdA voor een garage. Ook de door de SP voorgestelde wijziging krijgt steun van die partijen. Centrummanager Joost Bleijie en Saskia van Stuyvenberg die namens de Kamer van Koophandel kwam pleiten voor de garage, zijn blij dat die er nu komt. Beiden wijzen op het feit dat Leiden al jaren slecht te boek staat op de punten parkeren en bereikbaarheid.

Aan het begin van de vergadering kwamen enkele bewoners nog even het geheugen de van raadsleden opfrissen met een pleidooi voor parkeren op maaiveld. De garage vinden ze een tijdelijke oplossing voor een niet bestaand probleem. Nu de raad daar toch voor kiest, reageren ze boos en teleurgesteld. Ze kondigden aan de bouw van de garage met alle juridische mogelijkheden te zullen bestrijden. Hoe kansrijk ze daarin zijn blijkt waarschijnlijk begin volgend jaar. Dan moet uit onderzoek blijken of door de aanzuigende werking van de garage de hoeveelheid verkeer dermate toeneemt dat er milieueisen worden overschreven. Met name over de luchtkwaliteit bestaat twijfel. Is dat het geval, dan zal Leiden extra maatregelen moeten nemen, anders krijgen protesterende omwonenden zeker hun zin bij de Raad van State.

Leiden Morspoortgarage


Studio
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×