Jeugdsportfonds Leiden komt er alsnog

Vorige week besloot het college van burgemeester en wethouders dat Leiden niet mee gaat doen aan het Jeugdsportfonds. Hoewel wethouder Jan-Jaap de Haan het op zich helemaal ziet zitten, was er geen dekking voor. Aansluiting bij het JSF was een initiatiefvoorstel dat de PvdA in januari van dit jaar indiende. Die partij liet het er dan ook niet bij zitten en zocht en vond een alternatieve dekking voor de komende vijf jaar. In de raadscommissie Onderwijs en Samenleving die zich er vanavond over boog, tekende zich al snel een meerderheid af om het fonds alsnog in te schakelen om sporten voor meer kinderen van Leidse minima bereikbaar te maken.

Voorzitter (en oud sp-wethouder) Raymond Keur van de voetbalvereniging Roodenburg was één van de insprekers die kwam pleiten voor aansluiting bij het JSF. Hij vertelde de commissie dat zo’n fonds hard nodig is. Vanuit zijn vereniging merkt hij dat steeds meer mensen moeite hebben om hun contributie (tijdig) te voldoen. Volgens Keur maken de minima nauwelijks gebruik van de bestaande regelingen die Leiden biedt. Via de zogenaamde declaratieregeling kunnen mensen ook tot een bedrag van 200 euro per kind per jaar een bijdrage krijgen in de onkosten voor onder meer het lidmaatschap van een sportvereniging. Naast de als ingewikkeld ervaren procedure, is er ook schaamte om er een beroep op te doen. Mensen moeten ervoor naar de Sociale Dienst, terwijl het Jeugdsportfonds met intermediars werkt. Het is daardoor volgens Keur laagdrempeliger.

Secretaris Teun Diemont van het Jeugdsportfonds Zuid-Holland wees op het belang van de gemeentelijke deelname. Niet alleen vanwege het geld dat de gemeente er zelf in steekt, maar omdat daardoor ook andere partijen bereid zijn om mee te betalen. Het bedrag van 200.000 euro dat de PvdA in eerste instantie jaarlijks wilde reserveren, blijkt niet nodig. Diemont gaat uit van 200 deelnemers in  2012. Dat kost de gemeente dan zo’n 45.000 euro per jaar. Bij de begrotingsbehandeling bleek begin deze maand dat in het gemeentelijke potje ‘reserve stedelijke vernieuwing’ nog een bedrag van 259.000 euro zit dat niet wordt besteed. De PvdA stelt nu voor om dat te gebruiken om het JSF voor de komende jaren uit te betalen.

Bijna alle partijen steunen de instelling van het Jeugdsportfonds, alleen over de dekking is nog niet iedereen het eens. Wethouder Jan-Jaap de Haan wil ook graag dat Leiden bij het fonds kan aansluiten, maar ziet eigenlijk niets in een incidentele – zij het meerjarige – dekking voor structurele uitgaven: “Het zou toch jammer zijn als het een succes wordt, maar kinderen moeten na vijf jaar weer van voetbal, omdat het geld op is.” Hij wil liever in het voorjaar een integrale discussie over het Leidse minimabeleid. Daarbij zou de bestaande declaratieregeling aangepast kunnen worden, zodat een deel van het beschikbare geld specifiek voor jeugdsport kan worden geoormerkt. Op diezelfde manier zou dan bijvoorbeeld ook aansluiting bij een Jeugdcultuurfonds binnen handbereik komen. Het JSF Leiden zou dan met ingang van het nieuwe sportseizoen, in september 2011, kunnen worden ingesteld.

PvdA-raadslid Henny Keereweer, samen met oud-raadslid Lahbib el Houari één van de indieners van het initiatiefvoorstel, vindt zo’n discussie prima, maar wil daar niet op wachten: “Dat vind ik eigenlijk helemaal niks. We willen gewoon op 1 januari beginnen, dat bijt elkaar ook niet.” Keereweer wijst erop dat de raad het bedrag per jaar toewijst, dus als tussentijds tot een andere dekking wordt besloten, dan kan dat gewoon.

Of het geld voor het jeugdsportfonds in de toekomst alsnog kan worden betaald uit de huidige declaratieregeling, is overigens nog allerminst zeker. Verschillende partijen vinden dat een verkapte bezuiniging op het minimabeleid. De gemeente heeft nu geen idee hoeveel geld er jaarlijks via de declaratieregeling aan sport voor jongeren wordt besteed. Naar schatting zou het een bedrag van rond de 100.000 euro per jaar kunnen gaan. Als Leiden dat geld uit de declaratieregeling haalt en het in het JSF stopt, weet niemand wat daarvan de gevolgen zijn voor de Leidse minima. Ook wethouder De Haan gaf aan dat die regeling in praktijk eigenlijk een vorm van algemene inkomensondersteuning is, omdat niet wordt bijgehouden waar het gedeclareerde geld aan wordt besteed.

Leiden Sport jeugdsportfonds


Studio
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×