Leiden krijgt toch Jeugdsportfonds

(Kinderen van) Leidse minima hoeven binnenkort niet meer bij de sociale dienst aan te kloppen voor een bijdrage in de kosten van het sporten. Per 1 januari aanstaande sluit Leiden zich aan bij het Jeugdsportfonds (JSF). Het initiatiefvoorstel van de Partij van de Arbeid houdt de gemoederen al bijna een jaar bezig. In de aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen werd het idee voor het eerst geopperd; nu komt het er na de nodige hobbels dan eindelijk van. Vanaf het begin is bijna iedereen enthousiast over het plan, inclusief CDA-wethouder De Haan die het moet gaan regelen. Geld was tot nu toe de bottleneck. De incidentele dekking van 224.000 euro die de PvdA vond voor deze structurele uitgave kon niet op goedkeuring rekenen van het college en verschillende politieke partijen.

Het CDA is bijvoorbeeld bang dat het Leidse JSF aan het eigen succes ten onder zal gaan en de gemeente na verloop van tijd de jeugdige sportertjes moet melden dat de centen op zijn, waardoor ze alsnog aan de zijlijn komen te staan. De PvdA denkt dat het zo’n vaaart niet zal lopen. De eerste periode is er zo’n 45.000 euro per jaar nodig en in de tussentijd kan er een echt structurele financiering worden gezocht.

Hoeveel geld er nu in eerste instantie beschikbaar is, is ook nog onderwerp van discussie. De PvdA had 224.000 euro gevonden die niet waren uitgegeven aan de post stedelijke vernieuwing. Volgens het college zit er slechts 74.000 euro in dat potje. Het verschil heeft het college volgens de PvdA zonder goedkeuring van de raad voor andere zaken bestemd, maar volgens wethouder De Haan ligt er wel degelijk een raadsbesluit ten grondslag aan die extra uitgaven. De ingewikkelde redenering (wat zit er volgens het kasboekje in de pot en hoeveel geld heb je echt als je het spaarvarken stuk slaat) was voor PvdA-raadslid Van Ette reden om het college te vragen hoe het met andere reservepotjes is gesteld. Hij vreest dat het college vaker een greep in de kas heeft gedaan. Het college heeft geen moeite met die openheid en zegde toe een overzicht te maken.

Uiteindelijk stemden alleen de VVD, Leefbaar Leiden en de ChristenUnie tegen de invoering. Niet omdat ze tegen sporten voor jeugdige minima zijn, maar omdat de dekking ze niet bevalt. ChristenUnie-voorman Guido Terpstra vond dat Leiden zichzelf nu wel kan melden bij de Stadsbank voor budgetbegeleiding. De dekking kwalificeert hij als potverteren.

Het college gaat nu alsnog voortvarend aan de gang met de invoering van het JSF. Wel waarschuwde wethouder De Haan de voorstanders dat ze met hun besluit een voorschot nemen op een nog te voeren discussie over het Leidse minimabeleid. Die volgt komend voorjaar.

Leiden Sport jeugdsportfonds


Studio
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×