Bewoners van het Trekvaartplein overhandigden commissievoorzitter Henny Keereweer onlangs een petitie waarin ze de Leidse raad vragen om behoud van subsidie en de realisatie van een nieuw buurthuis. (Foto: Chris de Waard).

Mogelijk toch buurthuis op Trekvaartplein

Bewoners van het Trekvaartplein krijgen wellicht toch een buurthuis. Ze voeren al geruime tijd actie voor een vervanging van het huidige buurthuis ‘De Rolleman’ dat gesloopt gaat worden, maar kregen tot nu toe nul op het rekest. Woningcorporatie Portaal heeft er geen geld voor en ook de gemeente krijgt de financiering niet rond. Een voorstel van de bewoners om alleen grond beschikbaar te stellen, waarop ze dan zelf een buurthuis realiseren viel afgelopen avond wel in goede aarde. Burgemeester Lenferink vindt het in ieder geval het onderzoeken waard.

De Bewonersvereniging Trekvaartplein heeft onder andere contact gezocht met het ROC. Die onderwijsinstelling wil in het kader van leerwerkplekken wel leerlingen inzetten om de bouw van een buurthuis voor te bereiden en uit te voeren. De financiering moet dan uit fondsen en het verkopen van aandelen in het buurthuis aan de bewoners komen. Ook hopen ze dat de gemeente wil bijdragen. Bijvoorbeeld door geen tijdelijke wijkvoorziening in de vorm van portocabins te plaatsen en de daarmee gemoeide kosten in een permanent buurthuis te steken.

Burgemeester Lenferink staat sympathiek tegen het eigen buurthuisplan, maar houdt wel vast aan de tijdelijke containers. “Eerder hebben de bewoners juist aangedrongen op een voorziening tijdens de transitie van woonwagenkamp naar reguliere woonwijk.” Het plan voor een door de bewoners zelf te ontwikkelen buurthuis wordt binnenkort besproken tijdens een bewonersavond voor het hele Trekvaartplein. Dan moet ook duidelijk worden of het plan op voldoende draagkracht van alle bewoners kan rekenen.

Leiden Trekvaartplein


Studio
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×