Geen extra aankoop grond Oostvlietpolder

een ruime raadsmeerderheid schaart zich achter het collegestandpunt om niet over te gaan tot de aankoop van een perceel grond in de Oostvlietpolder. Een landeigenaar bood de grond onlangs aan, maar het college ziet er geen brood in. Wethouder Van Woensel heeft daar drie redenen voor: “We hebben er geen geld voor, we hebben de grond niet nodig om er iets te realiseren en ook niet om toekomstige ontwikkelingen juist tegen te houden. Wat er volgens de bestemming mag, vinden we prima.” Met die uitleg namen de meeste partijen genoegen. Wel blijkt er een probleem met de recreatiewoningen in de polder. De meeste staan er illegaal.

Volgens afspraken met de provincie moet Leiden recreatiewoningen tot maximaal 29 m2 toestaan. In het huidige bestemmingsplan mogen ze 40 m2 zijn, maar in praktijk zijn veel bestaande huisjes wel 55 m2. Als de raad nu zou besluiten om vast te houden aan 29 m2 heeft dat grote gevolgen voor die bestaande, te grote, recreatiewoningen. Die kunnen volgens wethouder Van Woensel dan namelijk niet meer gelegaliseerd worden. “En dan kom je dus in een handhavingstraject terecht,” zo waarschuwde hij de commissie die vervolgens akkoord ging met een paar weken uitstel.

Begin volgend jaar neemt het college een besluit en komt dan met een afgewogen voorstel naar de raad, zo beloofde de wethouder. Er kan dan bijvoorbeeld een uitsterfbeleid worden geformuleerd voor de recreatiebungalows die te groot zijn. Wat er staat mag dan blijven staan, maar er mogen geen nieuwe meer bijkomen.

Advertentie

Leiden Oostvlietpolder vlietpark


Studio
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×