Ron Hillebrand: "PvdA wil Oostvlietpolder groen houden"

11

De PvdA Zuid-Holland schaart zich achter het Leidse standpunt dat de Oostvlietpolder groen moet blijven. Dat zei de nummer 2 op de provinciale lijst, de Leidse oud-wethouder Ron Hillebrand, gisteren tijdens de nieuwjaarsreceptie van de Leidse afdeling van zijn partij. “In Nederland staat 6,5 miljoen vierkante meter kantoorruimte leeg. Op bedrijfsterreinen is het beeld niet veel anders. Daarom willen we dat eerst al die ruimte wordt hergebruikt voordat we toestaan dat er goedkope grond in het resterende open landschap wordt opgeofferd.”

De Vereniging Vrienden Oostvlietpolder reageert verheugd op de draai van de provinciale PvdA: “De aanpassing van het standpunt getuigt van moed en durf. We zijn benieuwd hoe de Leidse PvdA-afdeling zich nu gaat opstellen.” Het antwoord op die vraag komt mogelijk morgen al. Dan bespreekt de Leidse PvdA-fractie het punt dat haaks staat op het standpunt waarmee de partij in maart vorig jaar de verkiezingen inging.

Vanaf 1 februari komt de VVO weer met een stemwijzer, waarin de poldervrienden oproepen om te stemmen op een partij die de polder groen wil houden.

Naast de groene Oostvlietpolder zette Hillebrand zich ook sterk af tegen het huidige kabinet. Met name de veiligheidsmaatregelen waarmee het kabinet Rutte komt, verwerpt hij. Nederland is volgens Hillebrand helemaal niet zo onveilig als het kabinet ons wil doen geloven. Ook verzette hij zich fel tegen de hypotheekrenteaftrek: “Ook de PvdA moet bezuinigen. Daarbij kijken we naar de ruim 15 miljard euro subsidie die huizenbezitters jaarlijks ontvangen. De PvdA maakt een einde aan de villasubsidie waarmee de allerrijksten hun huis met zeer royale steun van de belastingbetaler voor veel te hoge aflossingsvrije hypotheken huren van de bank.”

De nieuwjaarsreceptie van de PvdA vormde gisteren de start van de campagne van die partij voor de Provinciale Statenverkiezingen die op 2 maart worden gehouden.

Delen

11 reacties

 1. Verstandig standpunt, nu nog die bureaucraten in de gemeenteraad zien mee te krijgen voor deze koerswijziging.

 2. Leiden Bereikbaar op

  Gaat hij nu net zo’n verstandige mening verkondigen over het openbaar vervoer: de RGL moet er niet komen?

 3. Vrienden Oostvlietpolder op

  Uit de toespraak van Ron Hillebrand: "De PvdA Zuid-Holland staat volledig achter het beleid van het Leidse stadsbestuur om de Oostvlietpolder NIET te bebouwen".

  Twee vragen hierover…

  1. Gaat de PvdA hier ook een praktische uitvoering aan geven?

  2. En wat kan Leiden dan van de PvdA op dit punt verwachten?

 4. Vrienden Oostvlietpolder op

  Antwoord op deze vragen (waarvoor dank) van Ron Hillebrand op de website van de PvdA-Leiden:

  Dat betekent dat wij de komende statenperiode zullen bepleiten dat Leiden het bestemmingsplan wijzigt om de huidige bestemming bedrijventerrein in de Oostvlietpolder om te zetten in (regionaal) groen en dat de provincie op dat moment tegelijk in de provinciale structuurvisie eenzelfde wijziging aanbrengt.

 5. Alfred Blokhuizen op

  Het is mooi dat de PvdA nu ook vindt dat de schaarse open ruimte in de regio gespaard dient te worden. Dat maakt de prettige samenwerking mat de PvdA nog beter.

  Nu nog afscheid nemen van de RijnlandRoute, beste PvdA-ers. Want dat is ook een bedreiging voor deze mooie polder.

  Alfred Blokhuizen
  Statenlid GroenLinks

 6. Grote vraag is wat de PVDA-fractie in de gemeenteraad gaat doen: die hebben zich altijd bijzonder star, zeg gerust stalinistisch, opgesteld. Keiharde kadaverdiscipline, waarbij het onmogelijk was om een goede beargumenteerde discussie te voeren. Niet alleen inzake de Oostvlietpolder, maar ook inzake Morspoortgarage (wordt door alle verkeersdeskundigen linea recta van tafel geveegd) en RGL. Mogelijk dat Hillebrands oproep leidt tot een meer regionale aanpak van de bedrijventerreinen: ze zien er vaak niet uit (leegstand, verloedering), ze zijn ondoelmatig ingericht, zorgen soms voor verkeersoverlast (de vele slecht geparkeerde trucks op de Roosenveltstraat), liggen niet op logische plekken (waardoor extra opstoppingen ontstaan) en zijn vaak ook ruimteverslindend.

 7. Joke de Werd op

  Nu nog afscheid nemen van de RGL, beste GroenLinksers en PvdA’ers. Want die is ook een bedreiging voor onze mooie stad en regio.

 8. Hij wil nu wel eens een keer van de bijnaam ‘Ron Beton’ af.
  Leiden moet natuurlijk ook nog wel even om. Anders gaat ’t zo op holle verkiezingspraat lijken.
  Anti-RGL-uitspraken doen het ook altijd zo lekker in de campagnes.
  Het zou in verband hiermee trouwens wel lekker zijn als het CDA van meneer Asje van Dijk gereduceerd wordt toe een zeteltje of één.

 9. Weer zo een feestelijke opstelling van het gedraai van de PVDA, want nu zeggen ze dit en straks doen ze dat en helaas voor deze wel willende mensen, maar dit is gewoon het beleid van de PVDA. en die trend is ingezet door W Bos en is zowel landelijk als plaatselijk zichtbaar en nu onder Cohen gebeurd hetzelfde eerst zeggen wat de burger wil horen en dan weer anders besluiten. Ook in de PVDA zijn er geen mensen die echte bal… hebben om achter hun standpunt te blijven staan. En ja ook ik kan wel de RGL erin gooien als voorbeeld, maar dat heeft geen nut hoop eerder dat bij de aanleg ervan dat wanneer ze bijna klaar zijn een bom raken van WOII zodat men weet waarom dit project onzinnig was.

 10. Vrienden Oostvlietpolder op

  Wij waren uiterst benieuwd hoe nu de PvdA Leiden zich nu over de Oostvlietpolder zou opstellen. Dit is het geworden:

  De fractie van de PvdA Leiden werd geconfronteerd met een standpunt van de PvdA ZH over de OVP, dat laatste standpunt luidt: De PvdA Zuid-Holland staat volledig achter het beleid van het Leidse stadsbestuur om de Oostvlietpolder niet te bebouwen. De fractie van de PvdA Leiden houdt alle opties open.
  Zij vindt echter wel dat de huidige Leidse politieke en landelijke economische situatie met zich brengt dat op dit moment het realiseren van een bedrijventerrein niet aan de orde is. De vraag is of die situatie zich in de nabije toekomst zal wijzigen. Mochten daar aanwijzigen voor komen dan zal in regionaal verband moeten worden bezien of het realiseren van een dergelijk bedrijventerrein in de OVP een reële optie is. In dat geval moet ook gekeken worden naar de herstructurering van bestaande bedrijventerreinen.

  Bron: website PvdA Leiden

 11. Typische bureaucratische reactie. Geen eigen mening, geen eigen visie, alleen maar dooddoeners! Ook 10 jaar geleden was het duidelijk dat er a) veel leegstand was, b) dat bestaande terreinen nodig herontwikkeld moesten worden (zonde al dat geld wat nu al in de Oostvlietpolder is gestoken), c) dat de Oostvlietpolder een prachtige groene corridor is die hoe dan ook behouden moet blijven, d) dat de PvdA (gemeenteraad) zich met al dat geneuzel over een groene invulling van het bedrijventerrein volstrekt ongeloofwaardig heeft gemaakt, en e) dat ze nu eens leren luisteren naar mensen met verstand van zaken. Alle hulde aan Ron Hillebrand dat hij het voortouw heeft genomen om deze voor Leiden zo piositieve stad extra gewicht mee te geven. Politici die tot inkeer komen zijn zeldzaam, bestuurders die op eerdere standpunten durven terug te komen zijn nog zeldzamer.

Over de auteur

Chris de Waard

Hoofdredacteur en oprichter van deze site en de radiozender Sleutelstad 93.7 FM. Volgt met name de gemeentepolitiek in Leiden en de regio.

Je bent nu offline